Uutiset


Ihmisyydestä, muutoksista, vakaudesta ja arvojohtajuudesta

Tämä viikko on ollut historiallinen Suomen politiikassa. Viimeksi hallituksen uudelleen muodostamiseen on päädytty vuonna 1977. Kiitos keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän osoittaman arvojohtajuuden, Suomen poliittisessa historiassa on nyt uusi luku, joka tullaan tuntemaan eduskunnan laajana marssina ihmisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Lue lisää


Nuorkeskustan Karila ja Kemppi: Sipilän näytettävä ovea fasistisille voimille

Keskustan ihmisyyteen pohjautuva aate- ja arvopohja eivät taivu yhteistyöhön ihmisvihamielisten ja fasististen voimien kanssa.

Lue lisää


Nuorkeskustan Karila ja Kemppi: Keskustan oltava valppaana hallitusyhteistyön jatkosta sovittaessa

Keskustan Opiskelijaliiton ja Keskustanuorten mielestä Keskusta ei saa unohtaa paikkaansa ihmisyyden ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujana. Järjestöt peräänkuuluttavat puoluejohdolta vahvaa keskustalaista arvolinjaa, kun hallitustrio ryhtyy maanantaina neuvottelemaan hallitusyhteistyön jatkosta.

Lue lisää


9.6.2017

Kemppi:Vammaisten koulunkäynti on ihmisoikeus – tulkkauspalvelu ja koulupaikat tulee turvata

Erityisen tuen tarpeessa olevien koulutuspalveluihin tulee tehdä muutoksia, jotta tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä toteutuu. Tulkkauspalvelut tulee turvata kuuroille ja ammatillisen koulutuksen reformiin tarvitaan lupaus erityistarpeessa olevien koulutuspaikoista ja riittävästä tuesta. On tärkeää, että peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan niin lukioon, kuin ammatilliseen perustutkintoonkin.

Lue lisää


7.6.2017

Keskustanuoret: Lemmikkien ja tuotantoeläinten suojelu kuntoon - Isot lemmikit eivät kuulu pieneen asuntoon!

Keskustanuoret kannustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää tekemään rohkean ja tulevaisuuteen katsovan uuden eläinsuojelulain.Uuden eläinsuojelulain luonnos tulee lausuntokierrokselle näinä päivinä. Edellisestä lakiuudistuksesta on yli 20 vuotta, joten nyt on ajateltava vähintään yhtä kauas tulevaisuuteen. Suomi on jäänyt auttamattomasti jälkeen muista pohjoismaista eläinsuojelulainsäädännössä.

Lue lisää


Blogi: Yhdenvertainen Suomi olisi kaikille hyvä

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä oikeuksia jokaiselle. Se tarkoittaa, että kenenkään ei tarvitse pelätä tulevansa syrjityksi erilaisuutensa takia.

Lue lisää


23.5.2017

Istuvan hallituksen tulee pidentää isyysvapaata vähintään kuukaudella

Keskustanuoret vaatii hallitusta uudistamaan vanhempainvapaajärjestelmää. Ensimmäisenä hallituksen tulee kasvattaa isien vanhempainvapaiden määrää vähintään yhdellä kuukaudella.

Lue lisää


Hyvää Eurooppapäivää!

Juhlimme tänä vuonna 100-vuotiasta Suomea. Sata vuotta sitten Suomi eli hyvinkin erilaisessa Euroopassa, ensimmäisen maailmansodan keskellä. Elimme sodan loppuaikoja, jolloin Venäjällä tapahtui vallankumous ja jolloin Euroopan maat olivat jakaantuneet kahtia käyden veristä sotaa hyödyntäen uusia massatuotettuja aseita.

Lue lisää


2.5.2017

Tiedote: Keskustanuoret ratkaisivat työelämän haasteita

Keskustanuoret hyväksyivät viikko sitten Valtuuskunnassaan Tampereella työelämäpoliittisen ohjelman, joka antaa vastauksia moniin työelämän kysymyksiin. Keskustanuoret keskittyvät työelämän jo pitkään jatkunee¬seen murrokseen, jonka avaimena nähdään työn joustavuuden ja luottamuksen lisääminen. Ohjelmassa vaadimme muun muassa kannusteita perheen ja uran yhteensovittamiseen ja kevytyrittäjyyteen.

Lue lisää


Seuraavat