Uutiset


13.7.2017

Nuorkeskustan ihmisarvopamfletti: Pakolaiskiintiö kymppitonniin

Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto julkaisivat kuusikohtaisen ihmisarvopamfletin tänään Arvoaamiainen-tilaisuudessa. Pamfletissa vaaditaan perheenyhdistämisen helpottamista, pakolaiskiintiön merkittävää nostoa, translain kokonaisuudistusta, sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, vammaisten koulutustakuun vahvistamista sekä korkeampia sakkoja seksuaalisesta häirinnästä.

Lue lisää


Puheenjohtaja Kemppi: Kansalaispalvelus kaikille - sukupuolesta riippumatta

Tänään eri puolilla Suomea varuskuntien porteista astuu jälleen uusi saapumiserä varusmiehiä. Koko ikäluokkaa velvollisuus ei kuitenkaan koske. Vaikka vapaaehtoinen palvelus on ollut naisille mahdollista yli 20 vuoden ajan, naisten osuus varusmiehistä on edelleen marginaalinen.

Lue lisääIhmisyydestä, muutoksista, vakaudesta ja arvojohtajuudesta

Tämä viikko on ollut historiallinen Suomen politiikassa. Viimeksi hallituksen uudelleen muodostamiseen on päädytty vuonna 1977. Kiitos keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän osoittaman arvojohtajuuden, Suomen poliittisessa historiassa on nyt uusi luku, joka tullaan tuntemaan eduskunnan laajana marssina ihmisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Lue lisää


Nuorkeskustan Karila ja Kemppi: Sipilän näytettävä ovea fasistisille voimille

Keskustan ihmisyyteen pohjautuva aate- ja arvopohja eivät taivu yhteistyöhön ihmisvihamielisten ja fasististen voimien kanssa.

Lue lisää


Nuorkeskustan Karila ja Kemppi: Keskustan oltava valppaana hallitusyhteistyön jatkosta sovittaessa

Keskustan Opiskelijaliiton ja Keskustanuorten mielestä Keskusta ei saa unohtaa paikkaansa ihmisyyden ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujana. Järjestöt peräänkuuluttavat puoluejohdolta vahvaa keskustalaista arvolinjaa, kun hallitustrio ryhtyy maanantaina neuvottelemaan hallitusyhteistyön jatkosta.

Lue lisää


9.6.2017

Kemppi:Vammaisten koulunkäynti on ihmisoikeus – tulkkauspalvelu ja koulupaikat tulee turvata

Erityisen tuen tarpeessa olevien koulutuspalveluihin tulee tehdä muutoksia, jotta tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä toteutuu. Tulkkauspalvelut tulee turvata kuuroille ja ammatillisen koulutuksen reformiin tarvitaan lupaus erityistarpeessa olevien koulutuspaikoista ja riittävästä tuesta. On tärkeää, että peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan niin lukioon, kuin ammatilliseen perustutkintoonkin.

Lue lisää


7.6.2017

Keskustanuoret: Lemmikkien ja tuotantoeläinten suojelu kuntoon - Isot lemmikit eivät kuulu pieneen asuntoon!

Keskustanuoret kannustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää tekemään rohkean ja tulevaisuuteen katsovan uuden eläinsuojelulain.Uuden eläinsuojelulain luonnos tulee lausuntokierrokselle näinä päivinä. Edellisestä lakiuudistuksesta on yli 20 vuotta, joten nyt on ajateltava vähintään yhtä kauas tulevaisuuteen. Suomi on jäänyt auttamattomasti jälkeen muista pohjoismaista eläinsuojelulainsäädännössä.

Lue lisää


Blogi: Yhdenvertainen Suomi olisi kaikille hyvä

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä oikeuksia jokaiselle. Se tarkoittaa, että kenenkään ei tarvitse pelätä tulevansa syrjityksi erilaisuutensa takia.

Lue lisää


Seuraavat