kuntavaalit

Kuntavaalit huhtikuussa 2017

Suomalainen kuntasektori on muutoksen keskellä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyö sekä maakuntauudistus ovat keventämässä kuntien tehtäviä merkittävästi. Nykyisten kuntien ja kaupunkien tehtävistä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto ovat siirtymässä pois kuntien vastuulta maakuntien toteutettavaksi.

Maakuntauudistuksen myötä kunnat ovat vastuussa mm. osaamisesta ja sivistyksestä, kulttuurin-, liikunnan – ja vapaa-ajan palveluista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Oleellinen osa tulevan kuntasektorin tehtäviä on myös kunnan elinvoiman tukeminen elinkeinopoliittisilla ratkaisuilla.

Olisiko sinulla annettavaa tai näkemyksiä siitä kuinka lisätään kunnan elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä? Miten kotikuntasi lukio-, ammattikoulu tai peruskouluverkko tulisi järjestää? Kuinka kotikuntasi vapaa-ajan palveluita pitäisi kehittää?

Parhaiten vaikutat tulevissa kuntavaaleissa ilmoittautumalla itse ehdokkaaksi tai lähtemällä mukaan Keskustan kuntavaalityöhön esimerkiksi ehdokkaan tukiryhmän kautta.

Keskustanuorten valtuuskunta on keväällä 2016 hyväksynyt nuorkeskustalaisen vision tulevaisuuden kunnasta: Elinvoiman ja toimeliaisuuden lähde – nuorkeskustalainen kuntavisio 2030-luvulle. Tutustu visioomme TÄSTÄ.

Keskustanuorten Kaupunkipoliittinen ohjelma - "Unelma tulevaisuuden kaupungista" on Keskustanuorten rohkea visio tulevaisuuden kaupungista nuorkeskustalaisin silmin.


Kuntavaaliteesimme

Keskustanuorten kuntavaaliteesit on puristettu meidän juuri valmistuneista ohjelmistamme: kuntavisiosta ja kaupunkipoliittisesta ohjelmastamme. 

KOHTUULLISEN LUONNOLLINEN KOTIKUNTA - KESKUSTANUORTEN KUNTAVAALITEESIT


Teesit lyhyesti otsikkotasolla:Koko ohjelma TÄSTÄ

Keskustanuorten kuntavaaliteesit hyväksyttiin liittokokouksessamme Kokkolassa 22.–23.10.2016.


Tulevat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.