Kohti kestävää matkailua

Blogit keskiviikko 16.06.2021

Miltä matkailu tulee näyttämään koronan jälkeen? Mielestäni rajojen aukeamisen jälkeiseen matkailuun on kannustettava talouden elpymisen ja seikkailujen vuoksi, mutta haluan nostaa esille muutaman asian, joihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Matkailun nykyajan tarpeisiin ja keskusteluihin on mielestäni kiinnitetty liian vähän huomiota, ja olisi aika tehdä jotain toisin. Koronan aikainen matkailun pysähtyminen toi toivotun muutoksen ja matkailusta on alettu keskustelemaan monipuolisemmin. Seuraavaksi esittelen omat näkemykseni matkailun ongelmista ja ratkaisuista.

Ensinnäkin ilmasto ei kiitä lentokoneiden ruuhkasta maapallon ilmatilassa. Toki on muitakin aloja, jotka saastuttavat vielä enemmän kuin lentomatkailu, mutta jonkinlaisia päästöttömiä lentokoneita tulisi kehitellä. Varsinkin, jos koko maapallon yhteinen huolenaihe on ilmastonmuutos. 

Toiseksi tällä hetkellä turismi ei ole kovin kestävää. Olen huolissani siitä, miten matkailu vaikuttaa paikallisiin yhteisöihin. Luonnon saastuttaminen, seksiturismi ja pelkästään turismin tarpeisiin rakennettu infrastruktuuri eivät pidemmän päälle ole edullisia vaihtoehtoja kenellekään. Tähän ratkaisuna voisi olla jonkinlaisten turismin uusien sääntöjen kehittäminen paikallisella ja globaalilla tasolla. 

Viimeisenä huomiona haluaisin tuoda esille terveysturvallisuuden. Laaja matkailu levittää viruksia ja bakteereja jatkuvasti uusille alueille, minkä seuraukset voivat olla yhtä tuhoisia kuin koronaviruksen aiheuttama pandemia. Miten tähän tulisi reagoida? Vastuu on tässä kohtaan matkaajalla ja paikallisilla hotelleilla ja ravintoloilla.

Mielestäni koronan jälkeinen matkailu tulee todennäköisesti elpymään tasolle, missä se oli ennen sitä. Esitin juuri muutoksia, mitä täytyisi kuitenkin ottaa huomioon matkailun elpyessä. Samanlainen matkailukäyttäytyminen ei voi jatkua. Joku pessimisti voisi todeta, että lopetetaan matkailu kokonaan. Sitä en kuitenkaan suosittele. Matkailu nimittäin rikastuttaa.  Tutustumalla uusiin kulttuureihin ymmärrämme maailmaa ja itseämme aivan uudella tavalla. Matkailu on myös tärkeä osa maailmaa pyörittävän talouden kannalta vaikuttaen monen paikallisen yhteisön elintasoon. Vastuullinen toimiminen ja kuluttaminen lisää meidän kaikkien hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. En halua, että joutuisimme pahimmassa tapauksessa luopumaan oikeuksistamme rikkaan maapallomme tutustumiseen.

Ella Aitto-oja
Keskustanuorten kansainvälisen jaoston jäsen