Uutiset

21.2.2017 11.07

#ASUNTOTAKUU - Kuntien taattava asunto kaikille nuorille

Kuntaavaali_asuntotakuuVALMIS

Keskustanuorten tavoitteena on se, että jokaisella nuorella on koti. Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus elämän kaikissa vaiheissa. Kodin turvalla voidaan pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista nuorista, jotka tarvitsevat kaiken tuen itsenäisen elämänsä alkuvaiheilla. Oma asunto takaa yksityisyyden suojan, kotirauhan, paikan levolle ja on kivijalka turvalliselle elämälle. Oma asunto on välttämättämyys tasapainoisen elämän saavuttamiseksi. Asunnon saamisen esteenä saattaa olla esimerkiksi saatavilla olevien vuokra-asuntojen pieni määrä, liian kalliit hinnat ja sosiaaliset ongelmat.


Kunnat ovat merkittäviä asuntopolitiikan portinvartijoita koosta tai väestörakenteesta riippumatta. Keskustanuoret esittävät seuraavia toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, nopeaan puuttumiseen ja jatkuvuuden takaamiseen:


  • Asuntojen saatavuutta on parannettava kaavoittamalla riittävä määrä tarpeenmukaisia asuntoja erityisesti hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Kasvavien kaupunkien tulee reagoida väestönkasvuun ja asuntojen tarpeeseen ajoissa. Jo asunnottomaksi jääneiden henkilöiden nopeaan asuttamiseen kaupungin on tarjottava pieniä ja edullisia asuntoja. Tilapäisratkaisuna voidaan käyttää esimerkiksi konttiasuntoja. Mahdollisuuksia nuorten asuttamiseen vanhusyhteisöihin laajemmassa mittakaavassa tulee selvittää.


  • Nuorten asunnottomuutta hoidetaan parhaiten ennaltaehkäisevällä avulla. Keskusteluyhteyttä peruskoulun opettajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä edistetään säännöllisellä yhteydenpidolla. Elämän- ja taloudenhallinnan taitojen osaamista vahvistetaan osana peruskoulun opetussuunnitelmaa ja Keskustanuorten esittämät tulevaisuuskutsunnat on otettava käyttöön. Yhteiskunnan palvelukenttää on kehitettävä siten, että tiedonkulku eri sektoreiden välillä on joustavaa.


  • Joissain tilanteissa vuokra-asunnon saaminen on vaikeaa vuokranantajan ennakkoluulojen vuoksi. Vaikka vuokralaisella olisi Kelan myöntämä maksusitoumus, sitä ei koeta asunnon saantia edistäväksi seikaksi. Maksusitoumus yhdistettynä esimerkiksi työttömyyteen on usein este vuokra-asunnon saamiselle, vaikka se itsessään ei tee hakijasta epäluotettavaa. Myöskään maahanmuuttajatausta tai sukupuoli ei saa vaikuttaa asunnon saamiseen. Kunnan ja valtion omistamissa vuokrataloyhtiöissä on otettava käyttöön anonyymi asukasvalintajärjestelmä.


  • Varsinkin kaupunkiseuduilla tulee varmistaa, että vuokra-asuntomarkkinat pysyvät kohtuuhintaisina. Vuokrakatto takaa, että kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden ja säätiöiden asunnot ovat kaikkien tavoiteltavissa tulotasoon katsomatta. Näiden asuntojen rakentamiskustannuksia on hillittävä käyttämällä terveelliseksi ja taloudelliseksi havaittuja rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja. Jo kaavoitusvaiheessa rakennukselle tulee asettaa perusteltu ja sijainnin huomioiva autopaikkamitoitus.


Vaikka Suomi on johtava EU-maa asunnottomuuden vähentämisessä, maassamme oli vuoden 2016 lopussa edelleen noin 6700 asunnotonta. Näistä henkilöistä viidennes on alle 25-vuotiaita nuoria, joiden itsenäistyminen on vasta alkamassa. Asunnottomuuden ehkäisy ja asunnottomaksi jääneen nopea asuttaminen ovat tehokkaampia ja taloudellisempia keinoja kuin asiaan puuttuminen pidempään jatkuneen asunnottomuuden jälkeen. Oman asunnon saaminen lisää henkilön elämänlaatua ja kykyä selviytyä arjen haasteista merkittävästi. Keskustanuorten tavoitteena on, että yksikään nuori ei olisi vailla asuntoa, vaan saisi keskittyä koulunkäyntiin, opintoihin ja työntekoon.


#asuntotakuu #huolenpitoa


Lisätiedot:

Hilkka Kemppi

Puheenjohtaja

hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

+358 50 384 6820


Tuija Patana

Liittohallitus


tuija.patana@gmail.com

+358 40 061 30 96

Palaa otsikoihin