Uutiset

Blogi: Jäsenten ääni esiin - neuvoa-antavat jäsenäänestykset puheenjohtajavaaleihin!

Keskustanuorten puheenjohtajaehdokas Suvi Mäkeläinen haluaa ottaa käyttöön neuvoa-antavat jäsenäänestykset.  

Keskustanuorten pitää tuoda valtaa lähemmäksi yksittäisiä jäseniä – niin, että jokainen jäsen saisi paremman mahdollisuuden vaikuttaa. Esimerkiksi liittokokouksessa parisataa edustajaa käyttää tuhansien keskustanuorten jäsenten ääntä.  


Kynnys osallistua tapahtumiin on noussut, kun sosiaalinen media tarjoaa taloudellisesti ja ajankäytöllisesti helpompia tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keskustanuorten juuri julkaistun jäsenkyselyn mukaan pitkät välimatkat, korkeat kustannukset ja ajanpuute ovat suurimmat syyt siihen, miksi liiton valtakunnallisiin tapahtumiin ei osallistuta. Nykyisten tapahtumamuotojen rinnalle toivotaan uusia sähköisiä osallistumisen tapoja. Tähän jäsenäänestykset toisivat ratkaisun. 


Nykytilanteessa moni tyytyy hiljaiseen taustavaikuttamiseen ja keskusteluun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja jättää käyttämättä ääntään järjestön rakenteissa. Silloin kuitenkin jäsenten konkreettinen tunne mahdollisuudestaan vaikuttaa järjestön linjaan murenee. Myös valta keskittyy entistä pienemmälle porukalle, mikä taas pienentää tehtyjen päätösten taustalla olevaa selkänojaa. 


Keino tähän on neuvoa-antavien jäsenäänestysten käyttöönotto puheenjohtajavaaleissa ja erityisen tärkeiksi koetuissa asiakysymyksissä. Jäsenäänestysjärjestelmä tuo vaikuttamiskokemuksen kaikille jäsenille, riippumatta asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta. Liiton tapahtumien pitää olla niin houkuttelevia ja edullisia, että kynnys tulla edelleen myös paikan päälle on mahdollisimman matala. Näin ollen jäsenäänestykset eivät johtaisi liittokokousten kävijämäärien laskuun. 


Ottamalla käyttöön jäsenistöä päätöksenteossa osallistavat jäsenäänestykset vältämme tilanteen, jossa liiton päätöksenteko näyttää vain pienen sisäpiiriporukan sirkukselta. 


Suvi Mäkeläinen

Keskustanuorten puheenjohtajaehdokas


Palaa otsikoihin