Uutiset

Blogi: Maakuntien Suomi

Maakuntien kaupunkilainen. Se kuvaa minua, sitä minä olen. Kotoisin maaseudulta, entisen Enon kunnan alueelta Haapalahdesta. Aikuisikäni olen viettänyt kaupungeissa.

Suomi koostuu maakunnista. Maakunnat eivät ole pelkästään maaseutua tai kaupunkia, ne koostuvat molemmista. Jokainen kaupunki kuuluu johonkin maakuntaan. Helsinki Uuteenmaahan, Kuopio Pohjois-Savoon, Seinäjoki Etelä-Pohjanmaahan ja niin edelleen.

Oman kokemukseni pohjalta en ymmärrä lainkaan yhteiskunnassa vellovaa vastakkainasettelua. Maakuntien ja kaupunkien pitää mahtua samaan lauseeseen.

Jokaisessa maakunnassa on omat vahvuutensa. Uskon, että niin Suomi kuin maakunnat pystyvät luomaan menestystarinaa erikoistumalla vahvemmin osaamisalueisiin. Huippuunsa hiottu osaaminen luo meille toivottua kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Tuolla kilpailuedulla rahoitamme hyvinvointivaltiotamme.

Hyvinvointi ja tasa-arvo perustuvat alueisiin ja niiden elinvoimaan. Kun eri maakunnissa profiloidutaan vahvemmin ja etsitään omat vahvuudet ei tulonsiirroista kaupunkien ja maakuntien välillä tarvitse puhua. Viime vuosina ollaan juututtu kestävyysvaje puheisiin ja siihen miten valtio pitää huolen alueista, joissa elinkeinoelämä ei paikallisesti turvaa hyvinvointia.

Yhteiskunnan tulee olla hyvinvoinnin mahdollistaja - tukea alueen kehittymistä alueelle ominaisilla erikoistumisen sektoreilla.

Melkoisen elämänkokemuksen omaava mummoni opetti minulle jo varhain, että Suomi ei pärjää määrällä vaan laadulla. Tuossa vanhassa viisaudessa pesii meidän tulevaisuuden juttu jatkossakin. Pienenä kansakuntana pärjäämme vain, jos kykenemme hyödyntämään koko maan ja kaikkien suomalaisten resurssit tehokkaasti, kestävästi ja alati uudistuen.

Minulle keskustalaisuuden tärkeimpiä arvoja on yhdenvertaisuus niin meidän ihmisten kuin alueiden välillä. Tasapainoinen aluekehitys, hyvän elämän edellytykset niin kaupungeissa kuin maaseuduilla sekä kaikista suomalaisista välittäminen ja huolenpito ovat kokonaisuutena se sydäntemme sivistys. Puolueemme historiallinen vahvuus on kyky rakentaa sillat ääripäiden väliin yhdistäen repeytyvää kansakuntaa. Mandaattimme tälle työlle on vahva ja meidän on varmistettava se jatkossakin. Ääripäiden väliseen huutopuheluun on keskustan osattava tuoda takaisin maltillinen ja keskusteleva keskilinja. On tehtävä mahdollistavaa politiikkaa, missä ihmisen paikkaa asua, opiskella ja työskennellä ei kyseenalaisteta. Kestävyys on oltava keskiössä, kun linjaamme politiikka kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.


Jere Nuutinen

Keskustanuorten liittohallituksen jäsen

Keskustanuorten puheenjohtajaehdokas


Palaa otsikoihin