Uutiset

Blogi: Vaikuttaminen kuuluu kaikille


jereblogi

 

Kampanjani aikana olen puhunut paljon uudenlaisesta johtajuudesta. Uudenlainen johtajuus tarkoittaa minulle sitä, että myös yksittäisen keskustanuoren ääntä kuullaan ja käsitteillä olevista asioista puhutaan avoimesti. Keskustanuorten tavoitteiden pitää olla selkeät jokaiselle toimijalle. Puheenjohtajan tehtävänä on pitää kaikki mukana ja rohkaista niitä, jotka eivät vielä ole saaneet ääntään kuuluviin. Vuorovaikutus ja muiden osallistaminen yhteiseen asiaan ovat tärkeimpiä asioita johtajuudessa. Puheenjohtaja on ennen kaikkea mahdollistaja ja innostaja. Tämä pätee sekä valtakunnallisella, että piiritasolla. 

 

Kuinka saamme nämä tavoitteet kirkastettua omalle jäsenistöllemme? Kun kirjoitamme yhteistä tarinaamme, on otsikon oltava sellainen, että jäsenistö voi seisoa sen takana ja pyrkiä sitä kohti. Tarvitsemme työmme tueksi strategian ja henkilöitä, jotka lähtevät viemään sitä linjakkaasti eteenpäin ja jalkauttamaan sitä paikallistasolle saakka. Tästä päävastuu kuuluu liiton puheenjohtajalle. Vastuuta on kuitenkin osattava jakaa liittohallituksen, liittotoimiston työntekijöiden, piirijärjestöjen työntekijöiden ja piiritoimijoiden kesken.   

 

Vastuuta ja tehtäviä jaettaessa on muistettava pitäätyöntekijöiden ja aktiivisten jäsenten jaksamisesta huolta. Jokaisen meistä tulee tukea ja kannustaa toisiamme - toimimmepa sitten osaston johtokunnassa tai Lymecin hallituksessa. Toiminnan on oltava mielekästä ja kehittävää, jotta innostus pysyy yllä.  

 

Demokratian toimintaympäristö haastaa järjestöjä ja puolueita pohtimaan toimintaansa uudelleen. Keskustanuorten yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistä on aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen. Vuorovaikutuskanavien merkitys kasvaa, enää ei riitä pelkkä edestäpäin johtaminen, yleisö haluaa osallistua. Meidän täytyy kertoa viestimme ymmärrettävästi ottamalla käyttöön uusia viestinnän välineitä. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi puheenjohtajan livelähetys, tubettaminen, vlogit tai digitaaliset teematupaillat. Keskustanuorilla on tärkeä asema toimia suunnannäyttäjänä ja rohkeiden avauksien tekijänä. Kekkosen sanoin: “meiltä löytyy uudistuksille altis mieli”.  


Niin erilaisia, mutta niin samanlaisia. Siinä tiivistettynä meidän rakas järjestömme, keskustanuoret. Meistä löytyy erilaisia tekijöitä, jotka luovat toiminnan perustan. Toiset ovat kiinnostuneita vaalityöstä, toiset maatalouspolitiikasta, toisille taas kansainväliset asiat ovat lähellä sydäntä. Tehdään nämä sydämen asiat näkyväksi myös muille. Viikonlopun aikana löydät ständiltäni eri aiheisia pinssejä. Valkkaa niistä itsellesi sopiva ja nappaa kuva someen hästägillä #parastakenuissa. Erilaisia rooleja ja mielenkiinnon kohteita löytyy, mikä on just sun lemppari? 


Jere Nuutinen

Keskustanuorten puheenjohtajaehdokas


Palaa otsikoihin