Uutiset

Blogi: Yhdenvertainen Suomi olisi kaikille hyvä

Henna Forslund

Hennan_kuva
Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä oikeuksia jokaiselle. Se tarkoittaa, että kenenkään ei tarvitse pelätä tulevansa syrjityksi erilaisuutensa takia. Se tarkoittaa kaikkien ihmisten kunnioittamista ja arvostamista. Kaikki ovat erilaisia, joten miksi vaikkapa naisia, tummaihoisia tai muslimeja syrjittäisiin enemmän?

Yhdenvertaisuuteen liittyvät tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Ihmisyys itsessään on jo arvokasta ja siksi ihmisarvoa ei saisi loukata minkään asian, kuten ulkonäön tai kulttuurin perusteella. Suvaitsevaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset hyväksytään sellaisina kuin he ovat ja heidän ihmisyyttään kunnioitetaan. Minulle henkilökohtaisesti yhdenvertaisuus tarkoittaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että kaikkien kunnioittamista erilaisuudesta huolimatta.  Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut suuri ongelma pitkään ja on edelleenkin. Suomi on luokiteltu yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista maista ja se on loistava saavutus, mutta se ei tarkoita etteikö syrjintää sukupuolten välillä olisi. Tälläkin hetkellä naiset saavat Suomessa vähemmän palkkaa kuin miehet. Joillekin aloille otetaan mieluummin miehiä töihin ja naisten ei uskota pärjäävän samoissa asioissa kuin miesten. Sama pätee myös toisinpäin: Miesten ei ajatella aina sopivan ”naisten töihin” kuten lastenhoitoon. Epätasa-arvoa siis esiintyy molemmin päin sukupuolten välillä. Naisten kohdalla tilanne on kuitenkin pahempi ja jatkunut jo vuosisatoja.

Syrjintä ja epätasa-arvo johtuvat pelosta. Ne eivät johdu siitä, että kukaan olisi toista huonompi tai arvottomampi. Ne johtuvat yksinomaan tietämättömyydestä ja pelosta erilaisuutta kohtaan. Epätasa-arvoisuutta aiheuttavat vanhanaikaiset ajattelumallit sekä epäoikeudenmukaisuus. Jo koulussa lapsille saatetaan opettaa, että mies on vahvin ja siksi perheen pää. Naisten ajatellaan olevan huonoja perheen elättäjiä lasten hankkimisen takia. Esimerkiksi isyys- ja äitiyslomien tasaisen jakamisen avulla tasa-arvoisuus kotien sisällä kasvaisi.

Joka paikassa saattaa törmätä syrjintään ja epätasa-arvoon. Näin kyltin parturikampaamon ikkunassa, jossa luki ”naiset 20 euroa, miehet 10 euroa”. Miksi miesten hiustenleikkuu on halvempaa? Oletusarvona on, että miehillä on lyhyet hiukset ja siksi hinta on halvempi. Mutta entä jos on pitkähiuksinen mies, joka haluaisi hiustenleikkuun, tai lyhythiuksinen nainen? Tällaiset asiat korostavat sukupuolijakoa ja sitä, millaisia yhteiskunta odottaa kunkin sukupuolen olevan. Ulkonäön ei tarvitse olla tämänhetkisen ajattelumallin mukaan sukupuolelle sopiva. Jokainen saa päättää itse itsestään sukupuolestaan riippumatta. Naisten ei tarvitse olla naisellisia, pitkähiuksisia ja herkkiä. Miesten ei tarvitse olla lyhythiuksisia, vahvoja ja miehekkäitä. Jokainen saa näyttää miltä haluaa, eikä tarvitse elää yhteiskunnan odotusten mukaisesti.  

Sukupuolten välistä tasa-arvoa voisi edistää monella tavalla. Ensimmäinen niistä on vanhanaikaisten ajattelutapojen muuttaminen. Patriarkaalisessa kulttuurissa mies on perheen pää, mutta nykyään niin ei tarvitse olla. Nykymaailmassa on niin paljon erilaisia perhemuotoja, että tämä ajattelumalli ei enää edes päde. Kun vanhoja ajattelumalleja rikotaan, syntyy uusi, yhdenvertaisempi yhteiskunta. Omien mielipiteidensä ja nyky-yhteiskunnan epäkohtien esille tuominen voivat vaikuttaa paljon. Se saa muutkin ihmiset ajattelemaan ja vertaamaan omia näkemyksiään muihin. Se taas aiheuttaa keskustelua, jonka avulla muutoksia saadaan aikaan.

Yhdenvertainen Suomi olisi kaikille hyvä paikka elää. Ketään ei syrjittäisi missään asiassa sukupuolen tai muunkaan seikan takia. Ketään ei kiusattaisi tällaisista syistä. Kaikkia kunnioitettaisiin yhtälailla. Tällaisen ajattelun opettaminen pitäisi aloittaa jo aikaisin, koska tällä hetkellä kouluissa monissa asioissa oppilaat jaetaan sukupuolten perusteella. Näin ei pitäisi olla, koska se korostaa nuorille sukupuolten eroavaisuuksia huonolla tavalla. Se opettaa täyttämään tämänhetkisen yhteiskunnan odotukset sukupuolta kohtaan.

Yhdenvertaisessa Suomessa lasten ja kaikkien muidenkin annettaisiin olla omia itsejään. Jos poika haluaisi pukeutua hameeseen, sitä ei pitäisi kauhistella ja kieltää. Jos tyttö haluaisi armeijaan, pitäisi olla ylpeä hänen halustaan puolustaa Isänmaatamme. Kaikille täytyisi opettaa jo nuoresta asti, että jokainen riittää omana itsenään. Sama pätee myös eri seksuaalisuuksiin. Homot, lesbot ja kaikki muutkin pitäisi hyväksyä, eikä kenenkään seksuaalisuudesta tarvitsisi tehdä sen suurempaa numeroa. Se on jokaisen henkilökohtainen asia ja siitä täytyy tehdä täysin normaalia.

Yhdenvertaisessa Suomessa feminismi ei olisi tabu. Feminismi ei tarkoita miesvihaa tai naisten suosimista, vaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tällä hetkellä feministi on hieman pelätty sana eikä sitä uskalleta käyttää. Feministejä ja feminismiä kohtaan on liikaa ennakkoluuloja. Kaikkien pitäisi uskoa feminismiin, uskaltaa sanoa olevansa feministejä ja olla ylpeitä siitä!

Tasa-arvoisessa Suomessa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Ketään ei arvosteltaisi sukupuolen perusteella eikä se olisi syynä pätevyyden epäilemiseen. Kaikilla olisi samanlaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet hyvään elämään, sekä mahdollisuus elää ilman pelkoa syrjinnästä tai epäoikeudenmukaisuudesta. Opiskelu- ja työpaikkoja olisi tarjolla sukupuoleen katsomatta ja kaikille tarjottaisiin samanlaiset mahdollisuudet päästä vaikuttamaan asioihin sekä rakentamaan parempaa Suomea ja yhteiskuntaamme.

Jokainen voi vaikuttaa omilla sanoillaan ja teoillaan. Jo pelkästään oikeudenmukaisesti ajatteleminen ja sen puolustaminen vie Suomea ja maailmaa parempaan suuntaan. Varsinkin lapsille pitäisi kertoa siitä, kuinka kaikki ovat yhtä arvokkaita ja pystyvät mihin tahansa sukupuoleen katsomatta. Lasten täytyy uskoa itseensä ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan toteuttaakseen sitä tulevaisuudessakin. Jos ihmiselle opetetaan jo nuorena, että hänestä voi tulla mikä tahansa sukupuoleen, ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, hän tekee siitä itse totta uskomalla siihen. Ihminen ei luonnostaan toimi epäoikeudenmukaisesti, se on opittu asia.  


Palaa otsikoihin