Uutiset

15.3.2017 12.40

Keskustanuoret: Digitalisaatio mullistaa kuntapalvelut – e-kuntalaisuus parantaa kuntalaisten osallisuutta

Kuntavaali_E-kuntalaisuusVALMIS

Teknologinen kehitys ja sen myötä syntyvät sovellukset muuttavat kuntien toimintaa monella tavalla. Keskustanuoret kannustaa kuntavaaliehdokkaita nostamaan vaaleissa esiin omaan kuntaansa parhaiten sopivia ideoita.

E-kuntalaisuus tekisi asioinnista ajasta ja paikasta riippumatonta. Teknologisten sovellusten tulee olla helppokäyttöisiä kaikille käyttäjäryhmille.

Keskustanuorten visiossa kuntalainen voi hoitaa kaiken asioinnin kunnan kanssa yhdellä ja samalla sivustolla, olipa kyse sitten tukien tai lupien tai tiedon hankinnasta. Sähköisen tunnistautumisen avulla tulisi olla mahdollista ostaa lisäaikaa bussikorttiin, varata liikuntapaikkoja ja hakea päivähoitopaikkaa.

Palveluja voidaan tarjota kuntalaisille entistä enemmän etäyhteyksien, robottien ja erilaisten sovellusten kautta. Pienemmistä kunnista voi olla pitkä matka te-toimistoon, maistraattiin tai oikeusapuun, eikä kaikilla olen omaa tietokonetta, jolla hoitaa asiointia. Kunta voi tarjota paikan, laitteet ja neuvontaa joiden avulla jokaisella on mahdollisuus saada viranomaisen asiantuntijoiden palvelua.

E-kuntalaisuus avaa uusia mahdollisuuksia myös kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen.

Edustuksellisen demokratian rinnalla merkitystään nostavat verkostomaiset osallistumisen muodot ja epäviralliset vaikuttamisväylät. Ne haastavat myös kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa.

Vaalitilaisuuksien suosio on laskussa, mutta kyse ei ole siitä, etteikö ihmisillä silti olisi asiaa ja kysymyksiä nykyisille ja tuleville päättäjille. Vaalassa Keskustan kuntavaaliehdokas perusti Facebook-ryhmän, joka kokoaa eri puolueiden ehdokkaat ja kuntalaiset keskustelemaan kunnan kehittämisestä. Kuntalaiset voivat esittää kysymyksiään suoraan ehdokkaille ja ehdokkaat saavat suoraa palautetta omista avauksistaan. Kunnanjohtaja on lupautunut tuomaan ryhmään faktatietoa keskustelun tueksi.


Tulevaisuuden kunnan tulee ottaa vahva rooli kehittäjänä, kannustajana ja kipinän luojana. Kuntalaisten tieto ja kokemukset tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön.


Kunnat voisivat entistä enemmän julkaista käytössään olevaa dataa avoimesti kuntalaisten käyttöön. Avoimesti käytössä oleva tieto voi synnyttää kuntaan uusia yrityksiä ja ideoita kansalaistoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi Helsinki Region Infoshare -sivustolta on saatavissa Helsingin pyöräilijämäärät tai HSL:n pysäkit linjoittain ja paljon muuta Helsingin seutua koskeva tietoa.


Esimerkiksi Ateneumin taidemuseo Helsingissä on avannut kaksi klassikkoteosta täysin vapaaseen käyttöön. Teoksia voi käyttää esimerkiksi opetuksessa tai kaupallisissa tuotteissa. Tutkimusten perusteella teosten vapauttaminen lisää museoiden kävijämääriä, joten kuntien taidemuseot voisivat seurata Ateneumin esimerkkiä.

Palaa otsikoihin