Uutiset

Keskustanuoret vaativat rohkeutta eläinsuojelulain uudistamiseen

eläinsuojelu
Lakiluonnos uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista on nyt lausuntokierroksella. Keskustanuoret teki vuonna 2016 oman, asiaa monipuolisesti tarkastelevan eläinpoliittisen ohjelman otsikolla ”Ihmisen ja eläimen välisen suhteen tasapaino – Keskustanuorten eläinpoliittinen linjaus”. Nyt esitelty lakiluonnos on suurelta osaltaan Keskustanuorten näkemyksen mukainen. Epäkohtia kuitenkin löytyy.

Keskustanuoret vaatii maatalousministeri Jari Lepältä rohkeutta linjata rohkeasti eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinten itseisarvon kirjaaminen suoraan lakitekstiin ja jatkuvan vedensaannin turvaaminen olisi looginen jatkumo uudistustyölle. 

”Keskustanuoret näkee, että eläimen arvo on riippumaton sen arvosta ihmiselle. Eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja, joiden fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia tulee kunnioittaa. Siksi itseisarvo pitää kirjata suoraan varsinaiseen lakitekstiin, ei vain lain perusteluihin”, linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.  

Lisäksi lakiluonnoksessa linjataan eläinten ”riittävästä” vedensaannin oikeudesta.

”Tätä epämääräisempää kirjausta on vaikea keksiä”, moittii puheenjohtaja Mäkeläinen. ”Keskustanuorten näkemyksen mukaan eläimillä tulee olla oikeus jatkuvaan vedensaantiin. Eläin ei ei kykene ilmaisemaan janoaan, joten vettä tulisi olla aina saatavilla.”

Lisätietoja:

Suvi Mäkeläinen

Puheenjohtaja, Suomen Keskustanuoret

suvi.makelainen@keskustanuoret.fi

+358 50384 6820


Keskustanuorten eläinpoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä:

http://keskustanuoret.fi/files/366/elainpoliittinennettiin.pdf


Palaa otsikoihin