Uutiset

Keskustanuorten Kemppi: Kuntien tulee näyttää esimerkkiä ja tukea isiä käyttämään vanhempainvapaita

perhe

Suomessa elää edelleen valitettavan vahva kulttuuri siitä, että äidit hoitavat lapset yksin ja isit eivät osallistu lastenhoitoon työajan puitteissa. Kunnat ovat Suomessa merkittäviä työnantajia, jonka vuoksi niillä on loistava mahdollisuus näyttää esimerkkiä huolehtimalla siitä, että isiä kannustetaan käyttämään perhevapaita poikkeuksetta. Kunnat voivat tarjota esimerkiksi erillisen bonuksen niille työntekijöilleen, jotka ovat jakaneet vanhempainvapaat mahdollisimman hyvin molempien vanhempien kesken. 

Vanhempainvapaata käyttää lähes yksinomaan äidit, vaikka sen jakaminen molempien vanhempien kesken olisi mahdollista. Isyysvapaata vanhempainvapaakauden jälkeen (1–54 arkipäivää) käyttää edelleen reilusti alle puolet isistä. Kotihoidon tukea nostaa lähes aina äiti (97 %) kuten myös osittaisen hoitovapaan tukea (94 %). (THL).

Vanhempainvapaiden epätasainen jakautuminen on ongelmallista, sillä myös isillä tulee olla tasa-arvoinen oikeus yhteiseen aikaan lapsen kanssa. Edelleen valitettavan usein esimerkiksi työnantajien asenteet jarruttelevat isien vanhempainvapaiden käyttöä, jonka vuoksi kuntien tulisi tehdä periaatepäätös isien vanhempainvapaiden käyttöön tukevasta toiminnasta. Kuntien palveluksessa on lähes joka viides Suomen työllinen, yhteensä 422 000 henkilöä.

Lisätietoja:


Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, +358 50 384 6820,

hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi


Palaa otsikoihin