Uutiset

Keskustanuorten liittokokous: Kohti kansalaispalvelusta!

IMG_1414
Keskustanuorten liittokokouksen kannanotto 29.10.2017


Keskustanuorten liittokokous hyväksyi 28.10. Joensuussa järjestölle uuden kansalaispalvelusmallin. Keskustanuoret eivät hyväksy asevelvollisuuden kehittymistä yhä valikoivampaan suuntaan, eivätkä asevelvollisten jaottelua sukupuolen perusteella. Asevelvollisuutta tarvitaan tulevaisuudessakin Suomen turvallisuusympäristön muuttuessa, mutta järjestelmän on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen.

Keskustanuorten kansalaispalvelusmalli lähtee siitä, että koko ikäluokka – sukupuolesta riippumatta – on kansalaispalvelusvelvollisuuden piirissä. Tulevaisuuskutsunnoissa ei vain määrätä palveluspaikkaa ja -aikaa, vaan koko ikäluokka kootaan yhteen ja heille tarjotaan kattava terveystarkastus, ura- ja koulutusohjausta sekä riittävästi taustatietoa palvelusvalintojen tueksi.


”Tulevaisuuskutsunnat ovat viimeinen mahdollisuus koota koko ikäluokka yhteen oppivelvollisuuden jälkeen”, linjaa vastavalittu Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. ”Tämä mahdollisuus on syytä hyödyntää täysimääräisesti syrjäytymisen ehkäisyn ja ongelmien ennalta havaitsemisen näkökulmasta.”


Kansalaispalvelus on uusi elementti asevelvollisuusjärjestelmässä. Nykyinen siviilipalvelusjärjestelmä ei Keskustanuorten mielestä hyödytä riittävällä tavalla yhteiskuntaa eikä yksilöä, ja siksi uusi kansalaispalvelus tulee rakentaa yhteiskunnalle elintärkeiden, aseettomien turvallisuustehtävien varaan. Kansalaispalvelus rakentuisi peruskoulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja päivystysjakson varaan.


”Linjavaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi vaativa ensiapu, öljyntorjunta, väestönhallinta, vapaaehtoinen palokuntatoiminta tai vaikkapa meripelastus”, luettelee Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. ”Kansalaispalvelus mahdollistaisi koko ikäluokan potentiaalin hyödyntämisen turvallisuustehtäviin sekä paremman kriisivalmiuden koko yhteiskunnassa.”


Lisäksi Keskustanuoret kokevat ongelmalliseksi nykyisen totaalikieltäytymisestä seuraavan vankeusrangaistuksen. Vaikka rangaistus toteutetaan nykyisin jalkapantarangaistuksena, on se silti eettinen ongelma. Rangaistus myös kuluttaa yhteiskunnan voimavaroja, sen sijaan että se tukisi turvallisuustehtävien toteuttamista.


Ratkaisuksi Keskustanuoret esittää maanpuolustusveron käyttöönottoa. Henkilö, joka kieltäytyy suorittamasta ase- tai kansalaispalvelusta, maksaa hän asevelvollisuusaikanaan muiden verojensa lisäksi erityistä maanpuolustusveroa.


”Kansalaispalvelusmalli on kokonaisuudessaan keskustelunavaus asevelvollisuusjärjestelmän tulevaisuudesta”, kertoo Suvi Mäkeläinen. ”Nykymallilla ei voida jatkaa, ja nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja viedä asevelvollisuus 2020-luvulle.”


Lisätiedot: Puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen, puh. 045 113 4194, e-mail. suvi.makelainen@keskustanuoret.fi


Palaa otsikoihin