Uutiset

16.2.2017 7.40

#KUNTA100 - KESKUSTANUORET HAASTAA KUNNAT MUKAAN ILMASTOTALKOISIIN

16735549_10154921328627570_954095296_oKeskustanuoret haastaa kuntavaaliehdokkaat ja sitä kautta kunnat mukaan ilmastotalkoisiin. Kevään kuntavaaleissa ratkaistaan myös Suomen käytännön linja ilmastopolitiikkaan, sillä kunnissa tehdään valtaosa Suomen ilmastovaikutteisista päätöksistä – oli sitten kyse joukkoliikenteestä, energiantuotannosta ja kaavoituksesta, joka vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin.  Vaikuttavaa ilmastotyötä tehdään kunnissa vain, jos vasta valittavat valtuutetut ovat sitoutuneet siihen. Yksiselitteinen päämäärämme on, että Suomen kunnat ovat  hiilineutraaleja ja täysin uusiutuviin sekä kestävyyskriteerit  täyttäviin energialähteisiin perustuvia vuoteen 2040 mennessä.

-          Kuntavaalit ovat myös ilmastovaalit. Vaikka ilmastonmuutos on globaali ongelma, siihen löytyy paikalliset ratkaisut. Näissä vaaleissa ratkaistaan, minkälaista ilmastopolitiikkaa Suomessa harjoitetaan seuraavan neljän vuoden, tiivistää puheenjohtaja Hilkka Kemppi

Keskustanuorilla on esittää askeleita tuleville kuntapäättäjille siitä, miten hiilineutraaliuteen päästään. Ilmastonmuutokseen varautuminen on kunnille kauas katsova investointi, sillä pidemmällä aikavälillä fossiilisen energian hinta tulee nousemaan väestönkasvun ja elintason noustessa ja fossiilisten polttoaineiden vähentyessä.

1.       Kuntaliiton selvityksen mukaan (2015) kaikki lähtee kunnan ilmastostrategiasta. Niissä kunnissa, joissa ilmastostrategia on tehty, ilmastoasiat ovat edenneet pidemmälle kuin kunnissa, joilla strategiaa ei ole.

2.       Lämmöntuotannon polttoaineen vaihtaminen uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun sähköön

3.       Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö kunnan omassa toiminnassa. Muun muassa kunnan katuvalojen muuttaminen energiasäästölampuiksi.

4.       Korjausrakentamisen yhteydessä on mahdollista tehdä energiaa säästäviä ratkaisuja. Rakennuskanta uusiutuu säännöllisesti. Esimerkiksi As. Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 toteutti vuonna 2014 energiatehokkuutta parantavan remontin, jonka ansiosta sähkönkulutus tippui 47 prosenttia ja kaukolämmön kulutus 61 prosenttia. Säästöjä tuli pelkissä lämmityskustannuksista 17 000 euroa vuodessa.

5.       Rakennusurakoitsijoille ja kuntalaisille tarjottava energianeuvonta auttaa tekemään oikeita ratkaisuja.

6.       Kunnan työntekijöille tulee saada koulutusta ilmastoasioissa, sillä uusin teknologia muuttuu nopeasti. Ilmastonmuutosasiat eivät ole itsestäänselvyys.

7.       Julkisen liikenteen muuttaminen uusiutuvilla energiamuodoilla toimivaksi.

8.       Julkisen liikenteen toiminnan tukeminen.

Keskustanuoret ovat kampanjoineet #100prosenttia-kampanjansa puolesta, jonka tavoitteena on valtion sähkönhankintojen toteuttaminen 100 prosenttisesti uusiutuvilla, kansainväliset kestävyyskriteerit täyttävillä tuotantotavoilla. Lähes kaikki poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tukivat kampanjaa. Muutoshalukkuutta löytyi myös joukolta keskustalaisia ja vihreitä kansanedustajia. Keskustanuoret jatkaa edelleen työtä valtion esimerkin toteutumiseksi. Kuntavaalien alla katse on kuitenkin käännetty kohti tulevia kuntapäättäjiä haastamalla heidät tekemään konkreettisia ilmastotekoja kotikunnissaan.

-          Seuraa #Kunta100-aihetunnistetta ja ole mukana tekemässä tulevaisuutta. Kuntavaaliehdokkailla on mahdollisuus allekirjoittaa #Kunta100-teesit ja siten osoittaa olevansa ilmastoystävällinen ehdokas. Ota siis seurantaan #kunta100 ja vaadi omalta ehdokkaaltasi sitoutumista ilmastotyöhön, kehottaa puheenjohtaja Kemppi.

Katso kuntavaaliehdokkaan muistilista Kunta 100% -kampanjaa varten osoitteessa: www.keskustanuoret.fi/kunta100 

Lisätiedot:

Hilkka Kemppi

Puheenjohtaja

hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

+358 50 384 6820


Antti Grönlund

Varapuheenjohtaja

antti.gronlund@keskustanuoret.fi

+358 400 539 401 


Palaa otsikoihin