KUNTA 100% UUSIUTUVAA ENERGIAA

Minkä takia puutumme kuntien energiantuotantoon? 

Suurin osa Suomen energiantuotannosta tapahtuu paikallisesti esimerkiksi kaukolämmön ja lauhdevoiman (sähköenergian) tuotannossa. Tästä syystä myös kunnat ovat merkittäviä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia Suomessa. Jos voimme muuttaa kuntien energiapolitiikkaa päästöttömämpään suuntaan, niin se tukee koko Suomen ilmastotavoitteita merkittävästi.

Kunnat voivat olla itse energiantuottajia, jos kunta omistaa itse oman energialaitoksen tai osan jostain suuremmasta energialaitoksesta. Kunnat voivat kuitenkin olla vain energiakuluttajia, jolloin on tärkeä vaikuttaa millaista energiaa kunta ostaa energiamarkkinoilta eli onko ostettu energia tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla kestävästi vai ei.

Mitä voin tehdä vaalikampanjassani edesauttaakseni tavoitetta?


1. Selvitä oman kuntasi energiankulutus ja -tuotanto. Selvitä eritoten onko kunnalla omaa energialaitosta; mitä energiaa se tuottaa (sähkö/kaukolämpö) ja millainen voimala se on? 

2. Ostaako kuntasi energiansa jostain muualta? 

3. Onko energia tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla? 

4. Onko energiantuotanto täyttänyt  kansainväliset kestävyyskriteerit (ks.Suomi 100% uusiutuvaa)?

5. Mikäli kuntasi käyttää fossiilisiapolttoaineita energiatuotannossaan tai se ostaa sellaista energiaa, osoita kampanjassasi selkeästi tämä epäkohta. Anna äänestäjille vaihtoehto.

6. Pyydä muita kuntavaaliehdokkaita mukaan kampanjoimaan, että kunta siirtyisi 100% uusiutuvaan energiaan. Yhdessä olette enemmän ja saatte näkyvyyttä.Tee jokin tempaus liittyen energia-asioihin. Kehittele, ideoi ja yllätä!

7. Tutki onko kunnallasi voimassa oleva ilmastostrategia. Jos on niin tutustu siihen.

8. Tutustu jo olemassa oleviin kuntia koskeviin ilmastohankkeisiin.
Esimerkiksi:
 - Hinku -foorumi  - Motivan kuntakatselmus
 - Lappeenrannan EkoEnergia -esimerkki
 - Energiaremontin kuntatavoitteet

9. Tutki millaisia energiasäästötoimenpiteitä kunnassasi voisi tehdä?  - Rakentaminen ja korjausrakentaminen
  - Uudet vähäpäästöiset teknologiat 
  - Energianeuvonta

10. Julkisen liikenteen muuttaminen uusiutuvilla energiamuodoilla toimivaksi ja joukkoliikenteen toiminnan tukeminen.

Entä kuinka vaikutan vaalien jälkeen valtuustossa?


Kilpailu- ja hankintalainsäädännön takia siirtyminen täysin uusiutuviin ja kestävyyskriteerit täyttäviin energiamuotoihin tarkoittaa sitä, että niitä edellytetään hankintakriteereissä. Sinun tehtäväsi on sisällyttää nämä tavoitteet kuntasi hankintakriteereihin.

Muita toimenpiteitä:

1. Hankkiudu sellaiseen lautakuntaan, konsernihallintoon tai jaostoon missä päätetään kunnan energia-asioista.

2. Tee valtuustoaloite Kunta 100% uusiutuvaa teemalla. 
 - Katso EkoEnergian aloitepohja. Hyödynnä sitä rohkeasti.

3. Lobbaa muita valtuutettuja Kunta 100% -tavoitteiden hyödyistä.


KATSO MYÖS:
Motivan webinaari ”Miten hankitaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä”: https://www.youtube.com/watch?v=kVnmFbUITds&feature=youtu.be

EKOenergia julkisissa hankinnoissa: http://www.ekoenergy.org/fi/buying-ekoenergy/public-procurement/http://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2015/08/Valtuustoaloite-kest%C3%A4vyyskriteerien-huomioimisesta-kunnissa.docxhttp://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2015/08/Guidance_about_green_public_procurement_electricity_Finnish.pdf

EKOenergia-kelpoisia voimalaitoksia: http://www.ekoenergy.org/fi/power-plants/lists/


Energiaremontti: http://energiaremontti2015.fi/kunnat/http://energiaremontti2015.fi/kohti-100-uusiutuvaa-kuntaa/


Kannustava esimerkki (myös siitä, miten hyödyntää kampanjaa viestinnällisesti): http://vihrealupaus.greenreality.fi/


Uusiutuvan energian kuntakatselmus: http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/uusiutuvan_energian_kuntakatselmus


Hinku-kunnista:http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Kunta/Energian_tuotanto_ja_hankinta