Uutiset

Liittokokous: Keskustalle opetusministerin salkku

IMG_1414

Kannanotto 29.10.2017

Keskustanuorten liittokokous vaatii keskustalta kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi puolueen on tehtävä tavoitteellisesti työtä tulevaa hallituskautta varten. Seuraavassa hallituksessa keskustan tulee saada opetusministerin salkku.

Keskusta on ollut aikanaan luomassa suomalaisen koulutuksen kruununjalokiveä, peruskoulua. Samanlaista rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta tarvitaan nyt. Koulutuksen eriarvoistuminen, koulujen henkilökunnan väsyminen ja koulutuksellisen tasa-arvon rapistuminen vaativat keskustalaista otetta nykytilanteen parantamiseksi.

- Niiailun koulutuspolitiikassa on loputtava. Keskustalla tulee olla opetusministerin salkku seuraavassa hallituksessa, keskustanuorten liittokokous linjaa.

Yksittäisten korjausten sijaan tarvitaan kokonaisnäkemystä suomalaisesta koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta elämänmittaiseen oppimiseen. Alkiolainen aate on ennen kaikkea elinikäistä oppimista. Keskustan on luotava keskustalaiseen ihmiskäsitykseen pohjautuen oma visionsa koulutuksen tavoitteista. Tasa-arvo, maksuttomuus ja jokaisen saavutettavissa oleva koulutus luovat pohjan keskustalaiselle, pitkän aikavälin koulutuspoliittiselle linjalle.

Vapaa sivistystyölle tulee antaa sille kuuluva arvo muiden tutkintojen rinnalla. Yhteiskunnan tulee tukea kaikkea oman osaamisen täydentämistä. Tutkintokeskeisyydestä on siirryttävä osaamiskeskeisyyteen.

Keskustan on tuotava yhteisöllisyys koulutuspolitiikan keskiöön. Aktiiviset oppilas- ja opiskelijayhteisöt luovat paitsi me-henkeä, kasvattavat myös aktiiviseen kansalaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Tarve kansalaistaitojen opetukselle on suurta. Keskustan on kansanvaltaisena liikkeenä tarjottava keinot nuorten demokratiauskon palauttamiseksi.

Lisätiedot: Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen, puh. 045 113 4194, e-mail. suvi.makelainen@keskustanuoret.fi


Palaa otsikoihin