Miina-Maija Simonen

Olen sähkötekniikan opiskelija, joka on haalinut itselleen elämänkokemusta niin armeijan leivistä, rinneravintoloista, navetoista kuin insinöörien toimistotöistäkin. Näkemyksessäni siinä missä yhteiskunta on ihmisiä varten, myös ihmiset ovat yhteiskuntaa varten. Haluankin nähdä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä yhteiskunnalta että ihmisiltä.

Luonteeltani olen ulospäinsuuntautunut ja puhelias. Olen laajasti kiinnostunut eri asioista ja aihepiireistä. Olen hyvä avaamaan suuni ja kysymään, tai kuten ystäväni totesi; ”sulla riittää aina mielenkiintoa kaikkee kohtaan ja tulee paljon kysymyksiä”. Harrastuksiini kuuluu monenlainen liikunta sekä järjestötoiminta opiskelijayhdistyksissä ja Keskustanuorissa.

Vaaliteemoinani ovat energia, talous ja liikkumattomuuden hinta. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla energiasuurvalta, mutta sen suurimpana uhkana on politiikka joka estää tai hidastaa. Toiseksi, kaiken hyvinvoinnin pohjana on talous: se ei ole itseisarvo, mutta välineistä paras sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointiin. Kolmantena haluan nostaa esiin sitä, kuinka paljon ihmisten vähäinen liikkuminen maksaa meille sekä fyysisinä terveysongelmina, että mielenterveyttä ja tuottavuutta heikentävänä tekijänä.

Sanonta ”Jos et äänestä, et saa valittaa” on mielestäni oikeassa. Siksi olen lähtenyt politiikkaan, koska haluan vaikuttaa ja työskennellä entistä paremman Suomen puolesta.