Uutiset

13.7.2017 12.12

Nuorkeskustan ihmisarvopamfletti: Pakolaiskiintiö kymppitonniin

Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto julkaisivat kuusikohtaisen ihmisarvopamfletin tänään Arvoaamiainen-tilaisuudessa. Pamfletissa vaaditaan perheenyhdistämisen helpottamista, pakolaiskiintiön merkittävää nostoa, translain kokonaisuudistusta, sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, vammaisten koulutustakuun vahvistamista sekä korkeampia sakkoja seksuaalisesta häirinnästä.

”Näissä teeseissä on kyse ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meille nuorkeskustalaisille nämä arvot ovat sellaisia, joista ei voida tinkiä. Oli kyse sitten turvapaikanhakijoista, sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai vähemmistöistä, ihmisarvoa kunnioittamattomat lait tulee muuttaa viipymättä. Vaadimme periaatepolitiikkaa”, paaluttaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.
Arvoaamiaisella ihmisarvosta puhuivat Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen sekä maanantaina aloittanut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

”Hallituksen on aika lunastaa puheet arvoista ja yhtenäisestä arvopohjasta. Hallitus Juha Sipilän johdolla toimi suoraselkäisesti tehdessään arvoperustaisen hallitusratkaisun, mutta puheiden on nyt muututtava myös teoiksi: näillä teeseillä hallitus tekee vahvaa, arvolähtöistä ja ihmisarvoa kunnioittavaa politiikkaa.”, vaatii Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila

Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden ihmisoikeusteesit:

IHMISARVO ON JAKAMATON

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat vaativat hallitukselta näkyviä toimia ihmisoikeuksien edistämiseksi. Hallituksen arvojen on näyttävä sen tekemässä politiikassa. Keskustan pääministeripuolueena on osoitettava selkeää arvojohtajuutta.


1. Perheenyhdistämistä tulee helpottaa

Lapsen oikeuksiin kuuluu oikeus elää vanhempiensa kanssa ja vanhempien tulee saada olla läsnä lastensa elämässä. Oleskeluluvan saaneiden tulee saada perheensä Suomeen ilman toimeentuloedellytystä. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden onnen esteenä ei saa olla omasta perheestä luopuminen.

2. Pakolaiskiintiö nostettava kymppitonniin

Suomen pakolaiskiintiö vuonna 2017 on vaatimattomat 750. Humanitäärisen maahanmuuton painopiste on siirrettävä turvapaikanhausta kiintiöpakolaisten ottamiseen. Kiintiöpakolaisten ottaminen suoraan Suomeen auttaa kaikkein hädänalaisimpia ja vähentää kysyntää ihmissalakuljettajien palveluksille.

Tavoitteena tulee olla, että yhä harvempi joutuu turvapaikan saadakseen tekemään vaarallisen ja laittoman matkan halki Euroopan.


3. Translain kokonaisuudistus tarvitaan nyt  

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa ihmisoikeuksia esimerkiksi vaatimalla pakkosterilointia sukupuolen juridisen muuttamisen ehtona. Translaki on uudistettava kokonaisuudessaan. Hoitotarpeen arvioinnin tulee perustua sukupuoltaan korjaavan henkilön omiin tarpeisiin. Suomessa on otettava käyttöön kolmas juridinen sukupuoli, muunsukupuolisuus.

4. Asevelvollisuus sukupuolineutraaliksi

Asevelvollisuuden rajoittaminen vain yhteen sukupuoleen on aikansa elänyttä. Sukupuoli ei määritä henkilön soveltuvuutta maanpuolustuksen tehtäviin. Koko ikäluokan osaaminen saadaan käyttöön luomalla lisää erilaisia tapoja suorittaa kansalaispalvelus. Erityisesti aseettomia, siviilikriisinhallinnan tehtäviä on kehitettävä voimakkaasti, jotta sopiva tehtävä löytyy kaikille.


5. Koulutustakuu kuuluu myös vammaisille

Erityisen tuen tarpeessa olevien koulutuspalveluihin tulee tehdä muutoksia, jotta tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä toteutuu. Tulkkauspalvelut tulee turvata kuuroille ja ammatillisen koulutuksen reformiin tarvitaan lupaus erityistarpeessa olevien koulutuspaikoista ja riittävästä tuesta. On tärkeää, että peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan niin lukioon kuin ammatilliseen perustutkintoonkin ja jatkaa siitä edelleen korkeakouluun.


6. Stop häirinnälle! - Sakkojen summat tuplattava seksuaalisesta häirinnästä

Nuorkeskusta vaatii tiukempia rangaistuksia seksuaalisesta häirinnästä. Nykyisellään esimerkiksi Helsingin poliisi voi kirjoittaa paikan päällä seksuaalisesta ahdistelusta teon vakavuudesta riippuen 15-40 päiväsakkoa. Vaadimme, että nykyiset summat tuplataan. Tämä välittää selkeän viestin siitä, että yhteiskunta tuomitsee nämä teot jyrkästi. Jokaisella tulee olla kyseenalaistamaton oikeus koskemattomuuteen.


   

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Hilkka Kemppi, Suomen Keskustanuoret, puh. 050 384 6820, e-mail: hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

Puheenjohtaja Arttu Karila, Keskustan Opiskelijaliitto, puh. 050 3897260, e-mail: arttu.karila@keskustaopiskelijat.fi

Palaa otsikoihin