Uutiset

Puheenjohtaja Kemppi: Viisi askelta eteenpäin

Olen päättänyt, että en tavoittele jatkokautta Suomen Keskustanuorten puheenjohtajana.  

Olen äärettömän iloinen, että kaksi vuotta sitten sain luottamuksenne Keskustanuorten puheenjohtajaksi. Olen ollut politiikassa töissä kokopäiväisesti neljä vuotta, joista kolme vuotta nuorkeskustan johdossa, sitä ennen vuoden Suomen Ylioppilaskuntien liitossa.

Puheenjohtajakampanjassani asetin liudan poliittisia ja järjestöllisiä tavoitteita. Poliittisesti halusin ammentaa Keskustanuorista aatteellista muutosvoimaa puolueen uudistamiseksi. Halusin vahvistaa Keskustanuoria järjestönä, joka etsii pitkäjänteisesti ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin, kuten muun muassa muuttuneeseen työn ja tulonjaon kysymyksiin. Halusin, että Keskustanuoret voivat hyvin.

Puheenjohtajakausi on ollut kasvattava kokemus ja olen siitä kiitollinen. Paljon työtä on tarvittu ja koen kasvaneeni erityisesti johtajana. On myös tärkeää tunnustaa, että kukaan ei tee politiikkaa yksin. Kiitos tukijoille ja kyseenalaistajille. Paljon asioita saan vielä tänä vuonna viedä läpi tai aloittaa.

Koen, että jätän järjestön keskustalaisen perinteen mukaan paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Keskustanuorten tila on noususuhdanteinen ja vakaa. Talous on kunnossa, uudistaminen on aloitettu ja asioihin on otettu kantaa. Kaikki ei ole mennyt käsikirjoituksen mukaan, mutta ainakin viisi askelta ollaan menty eteenpäin.

Keskustanuorten järjestöllinen kehittäminen on ollut tärkein asia. Tulevaisuustyön eri osat, kuten strategian uudistustyö ja laaja jäsenkysely tulivat tarpeeseen. Häirintäyhdyshenkilöjärjestelmä on perustettu, yhdenvertaisuussuunnitelmaa laaditaan paraikaa, Keskustanuorilla on uudenlainen mentoriohjelma ja ohjelmatyöprosesseja on uudistettu ennakkoluulottomasti. Järjestöllistä korjausvelkaa oli paljon, kun sain Keskustanuorten avaimet käteeni. 

Koen myös, että Keskustanuorten vaikutusvalta puolueeseen on kasvanut. Olemme tehneet puolueen johtoon historiallisesti ainutkertaisen nuorten vallankumouksen puoluekokouksessa ja olen käyttänyt puolueen puolella aikaa muun muassa periaateohjelmaa, ammatillista koulutusta, energia-asioita ja perustuloa koskevien asioiden eteenpäin viemiseksi.

Kevään kuntavaaleissa Keskustanuorilla oli poliittisista nuorisojärjestöistä selkeästi eniten ehdokkaita ja valituista nuorista valtuutetuista enemmistö on keskustalaisia. Suuri kiitos kuuluu upealle kenttäväelle, mutta osansa on varmasti ollut myös myös liiton työntekijöiden uurastuksella.
 
Politiikassa olemme keskittyneet tulevaisuususkoon: esimerkiksi uusiutuvaan energian mahdollisuuksiin, nuorten hyvinvointiin, periaatteelliseen arvopolitiikkaan ja omaan perustulomalliin. Ennakkoluulottomuus on ollut viimeistä kahta vuotta leimannut adjektiivi paitsi Keskustanuorten toimintatapojen uudistamisessa, mutta myös politiikassa. Olemme pyrkineet löytämään vastauksia pitkälle tulevaisuuteen.

Koen, että myös järjestön näkyvyys on kasvanut. Keskeiset mediat ovat kiinnostuneita ulostuloistamme, uusien jäsenten määrä on ollut kasvusuuntainen kaksi vuotta, sosiaalisen median seuraajien määrä on kasvanut ja järjestön tunnettuus niissä poliittisissa asioissa, joihin olemme keskittyneet, on kasvanut. On aika antaa tilaa seuraavalle nousevalle puheenjohtajalle.

Kukaan ei tee politiikkaa yksin. Kiitos varapuheenjohtajani Liina ja Antti, pääsihteerit Jussi ja Antti, liittohallitukset ja piirien johto, joiden kanssa olen näinä kahtena vuotena työskennellyt tiiviisti. Kiitos myös todella erinomainen toiminnanjohtajien ja keskustoimiston porukka.

Toivon, että kisa Keskustanuorten uudesta puheenjohtajuudesta käydään hyvähenkisesti ja se alkaa pian. Toivon, että seuraajani ymmärtää kultaisen kentän merkityksen ja sitoutuu jatkamaan järjestöllistä kehittämistä ja puolueen uudistamistyötä. Keskustanuorten pitää näyttää suuntaa kannatuslukujen laskun kriisissä olevalle puolueelle arvojensa pohjalta. Keskustanuoret ovat kautta aikojen olleet yksi Suomen suurimmista muutosvoimista.

Keskustanuoret on jatkossakin omalta tuntuva väylä ideoida totutun ulkopuolelta ja saada ystäviä. Jatkan valtakunnallisissa ja paikallisissa luottamustehtävissä muun muassa Valtion Nuorisoneuvoston puheenjohtajana, Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä ja Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Olen kiitollinen keskustanuorille mahdollisuuksista ja olen käytettävissä puoluetyöhön ja luottamustehtäviin jatkossakin.

Sain edeltäjältäni hyvän neuvon: ”Muista pitää lomaa, se auttaa näkemään kokonaisuuksia.”

Palaa otsikoihin