Samuli Mattila

Moi!

Olen 26-vuotias kolmen lapsen perheenisä Uuraisilta. Koulutukseltani olen mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja. Työelämäni varrella olen työskennellyt psykogeriatrisella osastolla sekä viimeisimpänä lastensuojelun erityisyksikössä ohjaajana.

Toimin hyvinvointialueen yksilöasianjaostossa ja olen Uuraisten kunnanvaltuuston 1.vpj.

Kansanedustajana keskittyisin työllistymisen, toimeentulon sekä valtion taloudellisen tilan parantamiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut vaativat laaja-alaista kehittämistä. Päättäjien on ymmärrettävä satsata ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen puuttumiseen. Heikkoon syntyvyyteen sekä alati kasvavaan lapsiperheköyhyyteen on myös puututtava. ”Kohti perhemyönteisempää yhteiskuntaa”