Uutiset

2.5.2017 13.57

Tiedote: Keskustanuoret ratkaisivat työelämän haasteita

Keskustanuoret hyväksyivät viikko sitten Valtuuskunnassaan Tampereella työelämäpoliittisen ohjelman, joka antaa vastauksia moniin työelämän kysymyksiin. Keskustanuoret keskittyvät työelämän jo pitkään jatkunee­seen murrokseen, jonka avaimena nähdään työn joustavuuden ja luottamuksen lisääminen. Ohjelmassa vaadimme muun muassa kannusteita perheen ja uran yhteensovittamiseen ja kevytyrittäjyyteen.

 Ohjelmaan listatut 15 loikkaa parempaan työelämään tiivistävät oleellisia muutostarpeita                                        

1.      Keskustanuorten portaaton perustulomalli tulee ottaa viipymättä käyttöön.

2.      Työllä tienatusta eurosta voidaan verottaa enintään 40 senttiä progressiivisesti.

3.      Valtion elinikäisen oppimisen strategia tarvitaan. Työpaikkojen tulee mahdollis­taa osallistuminen esimerkiksi lukion kielten virtuaalikursseille työaikana.

4.      200 oppilasta kohden tulisi olla vähintään yksi opinto-ohjaaja.

5.      Ajamme verovähennyksiä per­heille, joissa vanhempainvapaat jaetaan tasa-arvoisesti puolisoi­den välillä.

6.      Kotihoidontuki poistuu tarpeet­tomana perustulon myötä.

7.      Suomeen tulee muodostaa uudis­tettu kolmikanta vuoteen 2020 mennessä.

8.      Yrittäjät tulee huomioida eläke­järjestelmässä tasa-arvoisesti työntekijöiden kanssa.

9.      Koko ikäluokan tulevaisuuskut­sunnat tulee ottaa viipymättä käyttöön.

10.  Osatyökykyisillä työntekijöillä tulee olla mahdollisuus rajoit­tamattomaan työvalmentajan käyttöön.

11.  Työnhaku tulee tehdä nimettö­mästi ja sukupuolineutraalisti.

12.  Lakisääteisten tasa-arvosuun­nitelmien rajaa on laskettava 10 hengen organisaatioihin

13.  Suomesta tulee tehdä tekoä­lyosaamisen kärkimaa.

14.  Uusi yrittäjyyden palveluseteli tulee ottaa käyttöön yrityksen alkutaivalta helpottamaan.

15.  Uudet johtamistavat tulee saada käyttöön työhyvinvointia edis­tääksemme.


Lisätietoja:

Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, 050 384 6820, hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

Vilhartti Hanhilahti, poliittinen sihteeri, vilhartti.hanhilahti@keskustanuoret.fi

Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan tästä osoitteesta:
http://keskustanuoret.fi/files/367/TYPO-nettiin.pdf

Palaa otsikoihin