Touko Uotila

Olen Touko Uotila, 23-vuotias hämäläinen kemian opiskelija. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, sillä Suomea tulee kehittää tiedemyönteisemmäksi. Meillä on valtavasti tutkimustietoa aikamme haasteista ja kriiseistä, mutta tämä tieto ollaan valmiita ohittamaan poliittisten tarkoitusperien vuoksi. Haluan olla muuttamassa suomalaista politiikkaa asialähtöisemmäksi ja harjoittaa tasa-arvoista, tieteeseen nojaavaa politiikkaa ihan koko Suomen hyväksi. Tiede määrää reunaehdot.