Uutiset

6.3.2017 10.36

#Vauvaraha tukemaan kunnan kasvua

Pannaan_suomi_kuntoon

Keskustanuoret esittävät, että kuntien tulisi tukea perheen perustamista vauvarahalla. Perhepalveluiden tulee olla saavutettavissa lähipalveluina ja perheillä tulee olla riittävästi tukea perheen perustamisen alkumetreillä ja lapsen kasvun eri vaiheissa. Kuntien tärkein tehtävä on se, että jokaisen kuntalaisen lapsuus menee hyvin ja pienen lapsen kädessä on kaikki tulevaisuuden avaimet, kun ensimmäinen luokka alkaa.


Vauvaraha on kuntien taloudellinen tuki monen lapsiperheen tiukkaan talouteen. Vauvarahaa maksavat tälläkin hetkellä muutamat kunnat, joissa se on koettu hyväksi käytännöksi. Vauvaraha voi olla joko kunnan pidempikestoinen rahallinen panostus lapsiperheille, kunnan lahja uusista vauvoista tai esimerkiksi jokin toimeentuloa helpottava merkittävä taloudellinen etuus. Pienten lasten perheiden tarpeet tulee huomioida kussakin kunnassa yksilöllisesti, jonka vuoksi sama malli ei sovi kaikkiin kuntiin.


Vauvarahan puolesta puhuu myös se, että Suomen luonnollinen väestönlisäys on ollut hyvin alhaista monen vuoden ajan. Vastaavalla tasolla ollaan oltu viimeksi nälkävuosina 1860-luvulla. Syntyvyyden lisääminen on yksi Suomen tärkeimpiä haasteita.


  • Kunnille vauvarahan käyttöönotto on kannattava sijoitus, joka tulee maksamaan itsensä takaisin - uusien kuntalaisten ja tyytyväisten vanhempien kautta, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi tiivistää.

Riittävän suuruinen vauvaraha voi olla myös yksi rohkaiseva tekijä nuorille aikuisille lapsen hankintaan. Perheen perustamista siirretään helposti tulevaisuuteen huonon työtilanteen tai muutoin epävarmalta tuntuvat taloustilanteen takia.


Keskustanuoret listaavat esimerkkejä kuntien vauvarahatoiveen toteuttamiseksi:


  1. Lapsilisien korottaminen kuntalisällä kokoaikaisesti tai esimerkiksi pienten lasten korotettu lapsilisän kuntaosa 3-vuotiaaksi saakka. Kuntalisä maksetaan Kelan kautta kuntalisäsopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti.

  2. Lestijärven kunta maksaa 10 000 euroa tukea kaikille vuoden 2016 loppuun mennessä syntyville vauvoille. Rahaa maksetaan 1000 euroa vuodessa, mikäli vauvan äidin kotikunta on vuoden lopussa Lestijärvi.

  3. Pudasjärven kaupunki aloitti vauvarahan antamisen kun kunta täytti 370 vuotta. Rahasummaa on korotettu vuosittain eurolla niin, että tänä vuonna syntyvästä vauvasta Pudasjärvi maksaa 376 euroa.

  4. Utajärven kunnassa annettiin lapsiperheille euron tontteja. Asuminen on yksi suurimmista perheiden kustannuksista, sillä lapsiperheiden toimiva arki vaatii usein yksinasuvia enemmän asumisneliöitä.

  5. Kuntien on tarjottava mahdollisuus tuettuun kotiapuun, sillä kodin arjen pyörittäminen vauvan kanssa on monelle perheelle uusi juttu. Kotiapu on ennaltaehkäisevää huolenpitoa perheille ja siksi hyvä investointi sitä tarvitsevien ihmisten tueksi. Sairaalasta kotiutuessaan perheillä tulee olla toimivat hyvinvointipalvelut tarpeiden mukaan.

Keskustanuoret julkistivat kuntavaalikampanjansa Keskustan puolueristeilyllä 4.-5.2. ja vauvaraha on yksi Keskustanuorten poliittista kärjistä tuleviin kuntavaaleihin. Vauvaraha kuntiin - pannaan Suomen kunnat kuntoon!Lisätietoja:


Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, +358 50 384 6820,

hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi


Vilhartti Hanhilahti, poliittinen sihteeri, +358 50 389 7258, vilhartti.hanhilahti@keskustanuoret.fi

Palaa otsikoihin