Periaateblogi: Ihmisyys ei kehity markkinoilla

Blogit keskiviikko 27.05.2020

Viimeiset vuosikymmenet ihmisyyden ihannekuva on määrittynyt markkinoilla. Kun jokin määrittyy markkinoilla, se yleensä noteerataan päivittäin – ja ainakin se raportoidaan vähintään kvartaalien tahdissa. Tilaus uudelle ihannekuvalle lähtee liikkeelle viimeistään silloin, kun nykymalliston myyntiluvut ovat kääntyneet hälyttävään laskuun. Ja kun tämä uusi ihmisyyden ihannekuva on saatu maalatuksi, siitä tehdään trendi globaalilla markkinoinnilla, jolla uskotellaan, että tämä muuttaa muuten kaiken.

Jokaisella tulee olla oikeus esteettömään elämään

Blogit torstai 21.05.2020

Tänään 21.5. vietetään ​kansainvälistä esteettömyyspäivää. Se järjestetään vuosittain toukokuun kolmantena torstaina. Esteettömyyspäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta esteettömyydestä. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että sosiaalista esteettömyyttä​.

Uskalla sukeltaa syvään päähän

Blogit maanantai 18.05.2020

Poikkeusolot, joita olemme eläneet tämän kevään, pakotti yrityksiä toimiaan toisin, työntekijöitä muuttamaan toimintatapojaan, yhteisöjä ja sukulaisia kokoontumaan yhteen sähköisesti. Ennen kaikkea käyttämään luovasti teknologiaa, ottamaan kiinni virtuaalisen kehityksen ohjaksista ja päihittämään eteen tulleet haasteet.

Tulevaisuuden energia on hiilineutraalia

Blogit torstai 14.05.2020

Energiapoliittinen työryhmä on jakautunut Keskustanuorten neliapilan mukaisesti neljään pienryhmään teemoittain. Visio ja periaatteet -ryhmä keskittyy nimensä mukaisesti kokoamaan ylätason vision eli tavoitetilan, jota kohti Keskustanuorten energiapoliittisilla linjauksilla pyritään. Ryhmän agendalle kuuluvat myös aurinkovoima ja ydinvoima sekä tulevaisuuden teknologiat.

Perustulosta peruskauraa

Blogit torstai 07.05.2020

Perustulokokeiluun osallistuneet kokivat olevansa vähemmän stressaantuneita, vähemmän masentuneita ja enemmän luottavaisia tulevaan. Henkinen pahoinvointi väheni verrokkiryhmään nähden useita prosenttiyksikköjä. Tästä voi jo vetää johtopäätöksiä siitä, miltä koko kansan perustulo näyttäisi.

Koronakriisi on esimakua ilmastokriisistä

Blogit maanantai 04.05.2020

Koronakriisin aikana olemme nähneet kuinka pandemia on levinnyt, ihmisiä on sairastunut ja kuollut, tehohoitopaikat ovat loppuneet sairaaloista, suojavarusteet ovat loppuneet, on jouduttu ottamaan rajoitteita käyttöön, ihmiset ovat joutuneet olemaan karanteenissa, rajat on suljettu, lentäminen on lopetettu, talous sakkaa, on tullut konkursseja, on menetetty työpaikkoja ja niin edelleen. Ilmastokriisistä aiheutuu varmasti samanlaisia haittoja, mutta paljon muutakin.

Periaateblogi: Yhdenvertaisuus on nuorkeskustalaisen ajattelun ja toiminnan perusta

Blogit tiistai 28.04.2020

Yhdenvertaisuus. Se on yksi Keskustanuorten neljästä arvosta ja myös itselleni aivan keskeinen arvo. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Raamit, vapaus ja energia

Blogit keskiviikko 22.04.2020

Tänään 22.4. vietetään 50. Maan päivää, jonka tarkoitus on muistuttaa puhtaan elinympäristön tärkeydestä. Keskustanuoret edistää osaltaan maapallon elinkelpoisuuden säilyttämistä tänä vuonna uudella energiapoliittisella ohjelmapaperilla. Ohjelmapaperin työstö on ollut jo hyvän aikaa käynnissä. Työryhmä on kokoontunut nyt kahdesti ja paperin sisällön runko on kasassa.