syyskokous2017 (2)
Har du något du undrar över? Kontakta Niina Ojala niina.ojala93(a)gmail.com.

Centerunga

Inom Centerunga får du möjlighet att påverka Centerpartiet inifån. Förutom det får du möjligheten att påverka politiken och samhället på såväl lokal-, nationell- som internationell nivå.


Du ges möjligheten att utveckla din politik genom idè-arbete och diskussionstillfällen. Som Centerunga får du möjlighet att konkret påverka beslut som berör Finland och Europa.


Ceterunga anset att allt samhälleligt beslutsfattande ska utgå från människan. Vår ideologiska grund är tron på människan: Människan är en naturligt aktiv och förrändringsbenägen aktör vars andliga utveckling ska möjligöras och uppmuntras. I enlighet med de humanistiska idealen utgörs våra fyra huvudvärderingar av: Gemenskap, jämlikhet, hållbar utveckling och bildning.