Etelä-Pohjanmaan uutiset

20.2.2018 13.08

Pari sanaa eläinsuojelulaista

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret vaativat, että eläinsuojelulailla ei aseteta ylimääräisiä ja turhia vaatimuksia puhtaan kotimaisen ruoan tuottajille. Kohtuuttomien kieltojen, kustannusten ja valvonnan lisääminen olisi kannattavuuskriisissä olevalle maataloudelle kuolinisku. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän alaisuudessa valmisteltu lakiluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Lakiluonnos on tasapainoinen kokonaisuus, joka parantaa eläinten hyvinvointia ilman, että tuottajille asetetaan kalliita lisävaatimuksia. Esimerkiksi kivunlievityksen edellyttäminen kivuliaita toimenpiteitä tehdessä on hyvä uudistus. Tuotantotapoja koskeviin muutoksiin, kuten tiineytyshäkeistä luopumiseen on asetettu pitkät siirtymäajat.

Julkisessa keskustelussa esitetty vaatimus jatkuvasta vedensaannista kaikille eläimille, myös ”lemmikkikoirille”, on esimerkki kohtuuttomasta vaatimuksesta, jota lakiin ei tule kirjata. Nykyinen kirjaus ”Hoidossa olevien eläinten ruokinnassa ja juotossa on otettava huomioon kunkin eläimen fysiologiset tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa sopivassa määrin hyvänlaatuista ravintoa ja vettä tai muuta juotavaa.” on hyvä.


Suomalainen ruoantuotanto on monella mittarilla mitattuna maailman parasta. Näin on myös arvioitaessa eläinten hyvinvointia. Maailmalla Suomen eläinsuojelun korkea taso herättää usein aitoa ihmetystä. Eläimet ovat fyysisesti terveitä, ne pystyvät toteuttamaan sosiaalisia tarpeitaan ja elävät siisteissä tiloissa. Tästä kiitos kuuluu ahkerille ja työhönsä omistautuneille tuottajille, jotka jokapäiväisellä työllään ja hyvinvointia parantavilla investoinneillaan pitävät yllä tuotantoeläinten hyvinvointia.

Päättäjien on ymmärrettävä, että paras tapa varmistaa tuotantoeläinten hyvinvointi on huolehtia tuottajien jaksamisesta, omistautumisesta työhönsä ja maatilojen kyvystä investoida tuotantomenetelmien parantamiseen. Jos tuottajilla ei ole resursseja tehdä arvokasta työtään hyvin, on loppujen lopuksi yhdentekevää, mitä lakiin on kirjoitettu.

Tero Vuorenmäki

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret


Palaa otsikoihin