Etelä-Savon uutiset

13.12.2017 16.05

Etelä-Savon Keskustanuoret: Perhevapaauudistus toteutettava lapset edellä

kadet-2Hallitus on asettanut yhdeksi perhevapaauudistuksen tavoitteeksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen. 

Etelä-Savon Keskustanuoret kysyy, onko nykymuotoisella varhaiskasvatuksella riittäviä valmiuksia osallistumisasteen nostamiseksi? Jo nyt päivähoitopaikkoja joudutaan jonottamaan ja useat päiväkodit ovat kärsineet mm. sisäilmaongelmista ja tilojen puutteesta. 

Lasten osallistumisasteen nostaminen tarkoittaa etenkin alle 3-vuotiaiden lasten määrän lisääntymistä varhaiskasvatuksessa. Päiväkotien isot lapsiryhmät ja vaihtuvat aikuiskontaktit ovat pienille lapsille raskaita. Avoimen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon tulisi tulevaisuudessa olla merkittävä osa varhaiskasvatuksen toteuttamista. 

– Erityisesti avointa varhaiskasvatusta tulee kehittää ja joustavoittaa, jotta se vastaa paremmin perheiden tarpeita muuttuvassa yhteiskunnassa, huomauttaa Etelä-Savon Keskustanuorten puheenjohtaja Heli Hänninen. 

Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että perhevapaauudistuksessa vanhemmilla säilyy jatkossakin valinnanvapaus lasten hoidon suhteen. Vanhempia on tuettava heidän tekemässään kasvatustyössä ja tulevaisuudessakin lapsen hoitamisen kotona tulee olla todellinen vaihtoehto päivähoidon rinnalla.

Perhevapaauudistus tulee ennen kaikkea tehdä lasten etu edellä. Perhevapaita ei muodosteta aikuisia varten – vaan tulevien sukupolvien hyvinvointia ajatellen. 

Etelä-Savon Keskustanuoret


Lisätietoja: 

Heli Hänninen 
Puheenjohtaja, Etelä-Savon Keskustanuoret 
puh. 050 439 6046 
poppe.hanninen(at)gmail.com 

Lotta Luukkonen 
Varapuheenjohtaja, Etelä-Savon Keskustanuoret 
puh. 050 413 4567 
luukkonen.lotta(at)gmail.com


Palaa otsikoihin