Uutiset

1.9.2016 12.00

Helsingin Keskustanuoret: Jokainen koti on maailman keskipiste

Helsingin Keskustanuoret vaativat, että rakennusmääräyksissä otetaan huomioon kaikki väestöryhmät ja elämänvaiheet. 

Keskustan eduskuntaryhmä on esittänyt keskustelunavaukseksi 202 ehdotusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi. Yhdessä näistä on esteettömyysmääräyksien lieventäminen. Perusteluissa esitetään, että esteettömyys lisää asuntorakentamisen kuluja merkittävästi. 

Helsingin Keskustanuoret kehottaa eduskuntaryhmää jatkamaan työtään sääntely-Suomen uudistamiseksi, mutta haluaa samalla muistuttaa, että esteettömien tilojen ja kotien tarve lisääntyy tulevaisuuden Suomessa. Lain tulee velvoittaa yritykset ja julkisyhteisöt rakentamaan ainakin osa asunnoista jatkossakin esteettömäksi. 

Ympäristöministeriön selvitys vuodelta 2014 toteaa, että Helsingin alueella esteettömyyden rakentamisen minimikustannukset ovat kerrostalon kolmiossa 31 euroa/asuinneliömetri ja yksiössä 63 euroa/asuinneliömetri. Esteettömyysmääräyksistä aiheutuvat kustannukset ovat siis noin 1−2 % asuinneliön rakentamiskustannuksista. Selvityksessä arvioitiin, että esteettömyydestä johtuva WC - ja pesutilojen pinta-alaosuus on noin 1−1,5 neliömetriä.

Keskustan tavoitteena on, että jokainen mm. vanhukset saavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Suomi on 10.6.2016 sitoutunut YK:n vammaissopimukseen, jonka mukaan vammaisille on taattava samanlaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Esteettömyysmääräyksien lieventäminen on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Kuten Santeri Alkio aikoinaan totesi niin ”jokainen koti on maailman keskipiste”.Palaa otsikoihin