Uutiset

16.10.2018 14.12

Helsingin Keskustanuoret: Suomeen tarvitaan matkailuministeri

Matkailualalla menee Suomessa nyt hyvin ja se on äärimmäisen hieno asia. Suomi kiinnostaa entistä useampia matkailijoita. Suomessa riittää kaunista ja puhdasta luontoa sekä laadukkaita matkailupalveluita. Matkailualan kasvamista tulee kuitenkin tukea enemmän valtiovallan taholta. 


Yksi hyvä keino matkailualan kasvun ja kehittämisen tukemiseen on luoda Suomeen oma salkku matkailuministerille. Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti vastuulliseen matkailualan kehittämiseen, kasvun edistämiseen ja viemään viestiä maamme upeista matkailumahdollisuuksista maailmalle. Matkailualan kasvu ja kehittäminen tulee tapahtua ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Helsingin Keskustanuoret näkee, että matkailuministeri on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa.


Matkailuministereitä on useissa maissa, joten miksi ei myös Suomessa? Helsingin keskustanuoret näkevät, että matkailuministerille on todellista tarvetta. Suomen tulee näyttää mallia ja olla jatkossa entistä vahvemmin vastuullisen matkailun suunnannäyttäjä.

Palaa otsikoihin