Uutiset

Nuorten mielenterveys Helsingin Keskustanuorten kärkiteemana – tule mukaan!

Joka toinen meistä sairastuu elämänsä aikana mielenterveyden häiriöön. Näistä kolme neljäsosaa alkaa ennen 24 ikävuotta. Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä. 

Mielenterveys on hyvinvoinnin, elämänlaadun ja tuottavuuden perusta. Mielenterveyttä voi edistää ja vahvistaa jo ennen ongelmien ilmaantumista. Kun ongelmia ilmaantuu, avun ja tuen pitäisi olla lähellä sekä nopeasti saatavilla.

Helsingin Keskustanuorten vuoden 2018 kärkiteemaksi on valittu nuorten mielenterveys. Me Helsingin Keskustanuorissa haluamme rakentaa yhteiskuntaa ja yhteisöjä, joissa mielenterveyttä vahvistetaan ja apua tarjotaan. Kenenkään ei pitäisi tuntea häpeää, jos oma mieli järkkyy tai sairastuu. 

Avoin työryhmä

Kutsumme avoimesti kaikkia 15-30 -vuotiaita Nuorten mielenterveys -työryhmään, jonka työskentely jatkuu vuoden 2018 ajan. Työryhmä vastaa kärkiteemaan liittyvän toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tavoitteena on tuoda esiin mielenterveyden yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttaa Helsingin ja Uudenmaan alueen päätöksentekoon. Työryhmässä pääsee kehittämään poliittisen ajattelun ja kirjoittamisen taitoja, suunnittelemaan tapahtumia ja toteuttamaan viestintää.

Lähetä viesti 5.2. mennessä ryhmän vetäjälle Samuel Salovuorelle sähköpostilla samuel.salovuori@gmail.com, niin pääset mukaan työryhmään heti alusta lähtien. Myös myöhemmin voi liittyä mukaan!

Tehdään hyvästä mielenterveydestä yhteiskunnan voimavara!

Lisätietoja:

Samuel Salovuori, työryhmän vastuuhenkilö

samuel.salovuori@gmail.com, 044-0400838


Liina Tiusanen, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja

liina.tiusanen@gmail.com, 050-9179653                                                                                                                                  Palaa otsikoihin