Kainuu - Uutiset

29.9.2018 13.30

Kainuun Keskustanuoret: Yliopisto Kainuuseen!


Kainuun Keskustanuoret vaatii, että Kainuuseen on perustettava oma yliopisto. Hallituksen pitää ottaa tosissaan maakunnista tapahtuva aivovuoto ja ryhdyttävä konkreettisiin toimiin maakuntien elinvoiman ja tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien puolesta.

 

Elinvoimainen ja hyvinvoiva yhteisö tarvitsee taustalleen toimivan talouden. Teknologian kehitykseen perustuva talouskasvu taas on aina edellyttänyt osaavaa työvoimaa taustalleen. Erityisesti kasvavan automaation takia tapahtuva rutiinityön väheneminen edellyttää korkeakoulutetun työvoiman kasvattamista kaikissa maamme osissa.

 

Kansainvälisessä ja verkottuvassa maailmassa elinkeinoelämän tuottavuus on äärimmäisen tärkeää yritysten ja elinkeinoelämän pärjäämiselle. Tuottavuuden kasvu vaatii koulutuksen kautta saavutettavaa laajaa teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen taitoa. Kun voittaja yhä useammin vie kaiken, on osaavan työvoiman saatavuus kaikkialla maassamme turvattava.

 

Korkeakoulujen merkitys alueelleen on muutenkin keskeinen. Ne synnyttävät ympärilleen uutta yritystoimintaa ja verkostoja, mitkä ovat välttämättömiä alueen pitämiseksi elinvoimaisena. Kainuun Keskustanuoret peräänkuuluttaakin vahvaa ja periaatteellista politiikkaa koko Suomen pitämiseksi vahvana ja virkeänä.

 

Etenkin korkeakoulutettujen aiheuttama muuttotappio Kainuusta muualle Suomeen on kestämätöntä. Jos nykykehitys jatkuu, moni kainuulainen yritys tulee kärsimään entistä enemmän koulutetun työvoiman puutteesta, mikä heijastuu kasvavien palkkakustannusten ja puuttuvan työvoiman kautta suoraan paikallisten yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Suuret välimatkat yliopistoihin uhkaavat myös koulutukseen saavutettavuutta, ja voivat sysätä monia nuoria korkeakoulutuksen ulkopuolelle.

  

Hallituksen pitää nyt lisätä panoksia maakuntayliopistojen houkuttelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Muun muassa Oulun yliopiston taannoinen päätös lopettaa opettajankoulutus Kajaanissa on yksi esimerkki nykyisestä, vaarallisesta kehityssuunnasta, missä yliopistoyhteisöt keskittyvät vain tietyille paikkakunnille. Esitämme sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää selvityksen monialaisen yliopiston perustamisesta Kainuuseen. 


 - Kainuun Keskustanuoret


Palaa otsikoihin