kokoukset

Kokoukset

Liittokokous

Liittokokous on Keskustanuorten korkein päättävä elin, joka kokoontuu syksyllä valitsemaan liiton luottamustoimisia johtohenkilöitä, sekä määrittelemään Keskustanuorten poliittista päälinjaa. Kevään valtuuskunta keskittyy erityisesti järjestölliseen kehittämiseen ja toimii Keskustanuorten vuosikokouksena. Liittokokouksesta Keskustanuorten säännöissä:

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi kesä-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Liittokokous kutsutaan koolle vähintään kahta kuukautta ennen varsinaisen liittokokouksen alkamista sekä vähintään yhtä kuukautta ennen ylimääräisen liittokokouksen alkamista. Liittokokoukseen on oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia siten, että kukin osasto ja aluejärjestö yhden edustajan sekä kukin piiri lähettää edustajia piirin henkilöjäsenmäärän mukaisesti, vähintään 15 mutta enintään 55 edustajaa. Liittokokousedustajan on oltava jonkin Suomen Keskustanuoret ry:n piirin tai osaston henkilöjäsen. Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan parittomina vuosina hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan parittomina vuosina hallituksen kaksi varapuheenjohtajaa
 • valitaan viisi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
 • hallitukselle kaksi varajäsentä
 • valitaan kaksi kv-sihteeriä vuorovuosittain kahden vuoden kaudelle


 • lisäksi hallitukseen nimetään yksi edustaja työntekijöistä, yksi edustaja Suomen Keskusta r.p:sta ja yksi edustaja Keskustan Opiskelijaliitto ry:stä
 • valitaan vuosittain valtuuskunnan jäsenet toimikaudeksi
 • edustajaehdokas puolueen hallitukseen ja Keskustan Opiskelijaliitto ry:n hallitukseen


Valtuuskunta

Valtuuskunnasta Keskustanuorten säännöissä:

Valtuuskunnan varsinainen kokous pidetään joka vuosi maalis-toukokuun aikana hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Valtuuskuntaan varsinainen liittokokous valitsee jäsenet siten, että varsinaisen valtuuskunnan muodostaa Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kolme edustajaa kustakin piiristä. Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 •  esitetään liiton vuosikertomus ja päätetään siitä
 •  esitetään tili ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta, vahvistetaan tilinpäätös
 •  päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville
 •  valitaan sääntömääräistä puoluekokousta edeltävässä kokouksessa jäsenehdokkaat ja varajäsenehdokkaat puolueen puoluevaltuuskuntaan