vaikutan

KUINKA VAIKUTAN?

Toiminta Keskustanuorissa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, yhdessä muiden kanssa. Keskustanuoret kannustaa ja kouluttaa jäseniään vaikuttamaan ympärillään. Tuemme jäsentemme osallistumista kansalaisjärjestöjen toimintaan sekä päätöksenteon foorumeihin.

Keskustanuoret on leimallisesti demokratiajärjestö: vaikuttaminen on aloitteellisuutta, äänestämistä, jatkuvaa uuden oppimista ja yhdessä oloa.

Keskustanuoret liittona muodostuu 17 piirijärjestöstä sekä niihin kuuluvista lukuisista osastoista. Kotikuntasi tai kaupunginosasi paikalliset Keskustanuoret ovat toimintamme kivijalka. Niiden järjestämissä tilaisuuksissa pääset kohtaamaan muita nuoria vaikuttajia ja vaikuttamaan itse. 

Sinulle tärkeitä asioita voit viedä parhaiten eteenpäin aloitteellisuudella ja osallistumalla. Tärkeinä pitämistäsi aiheista kannatta laatia aloitteita osastosi tai piirijärjestösi hyväksyttäväksi. Yhdessä hyväksyttynä ne voivat päätyä käsiteltäväksi Keskustanuorten valtakunnalliseen liittokokoukseen asti. Keskustanuoret on Suomen suurin ja vaikuttavin ennen kaikkea jäsenten aloitteellisuuden ansiosta.

Keskustanuorten jäsenyydestä kannattaa ottaa kaikki irti. Aloitteellisuutesi osastosi tai alueellasi toimivan piirijärjestön toiminnassa voi lopulta johtaa siihen, että istut eräänä päivänä ministerinä valtioneuvoston kansliassa. Tai ainakin voit olla varma, että sinua kuuntelevat tuhannet muut vaikuttamisesta kiinnostuneet keskustanuoret!


Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä tasolla Keskustanuoret vaikuttavat Pohjoismaissa, Euroopassa ja koko maailmassa erilaisten kansainvälisten kattojärjestömme kautta. Keskustanuoret on mukana Euroopan Liberaalinuorissa (LYMEC) ja Maailman Liberaalinuorissa (IFLRY) sekä Pohjoismaiden Keskustanuorissa (NCF). Tämän lisäksi osallistumme monenlaiseen kansainväliseen yhteistyöhön kotimaan tasolla. Otamme kantaa ja vaikutamme erilaisiin globaaleihin kysymyksiin kuten ilmastonmuutos, kehitysyhteistyö, kauppa ja turvallisuus.

Keskustanuorten kansainvälistä toimintaa organisoi liittohallituksen valtuuttama ja valitsema kv-jaosto, joka on muodostettu yhdessä Keskustaopiskelijoiden kanssa. Ryhmä on yhteinen toimijamme ja vaikuttajamme kansainvälisissä yhteyksissä ja toiminnassa.

Lisäksi kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet voivat osallistua toimintaan kaikille avoimen kv-verkoston kautta. Verkostoon pääsevät mukaan kaikki kiinnostuneet nuorkeskustalaiset ottamalla yhteyttä poliittiiseen sihteeriin, Antti Grönlundiin (antti.gronlund@keskustanuoret.fi).


Keskustanuoret lähettävät edustajiaan kattojärjestöjensä tapaamisiin ja kokouksiin ympäri vuoden, älä epäröi hakea! Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja Keskustanuorten Facebook-sivuilla.