Lapin uutiset

15.10.2018 15.00

Lapin Keskustanuoret: Ari-Veikko Puska liittohallitukseen

Lapin Keskustanuoret esittää Ari-Veikko Puskaa Keskustanuorten liittohallitukseen. 22-vuotias Arkko on savukoskelainen ylioppilas, poromies, varavaltuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen sekä Lapin Keskustanuorten johtokunnan jäsen.


Arkko pitää tärkeänä, että liittohallituksessa kuuluu jäsenistön ääni laajasti sekä viestintä piirien ja liiton kesken on jouhevaa. Hän kokee, että erityistä annettavaa hänellä olisi aluepoliittisiin asioihin. Nuorilla Suomen eri kolkissa on oltava elämisen ja asumisen edellytyksiä, sekä haja-asutusalueilla että kaupungeissa. Arktista politiikkaa olisi nostettava Arkon mielestä yhä enemmän keskusteluun. Asuuhan hän itse alueella, jossa muuan muassa Jäämeren rata puhututtaa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinoihin ja -ympäristöön näkyvät vahvasti ja konkreettisesti. Pohjoisten alueiden vakauteen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön yleisesti olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.


- Liittohallitus tarvitsee Arkon kaltaisen tarmokkaan ja määrätietoisen tekijän. Arkko taitaa asioiden kriittisen tarkastelun sekä osaa kysyä ja kyseenalaistaa rakentavassa ja ratkaisukeskeisessä hengessä. Arkko toisi perspektiiviä Ylä-Lapista ja varmistaisi näin koko Suomen olevan maantieteellisesti edustettuna liittohallituksessa, Lapin Keskustanuorten puheenjohtaja Olli Rainio linjaa.

Palaa otsikoihin