Lapin uutiset

18.12.2017 18.34

Lapin Keskustanuoret: Enontekiöllä säilytettävä oma poliisi


Suomen perustuslain mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus turvallisuuteen. Siksi onkin huolestuttavaa, että Lapin poliisilaitos ilmoitti vastikään Enontekiön kunnan jäävän ilman poliisia helmikuussa 2018. Lapin Keskustanuorten mielestä poliisitoiminnan lakkautus Enontekiöltä on asia, josta ei pitäisi edes neuvotella, sillä turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Poliisin näkyvyys ja saavutettavuus edes kohtuullisen ajoissa ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa pitkien välimatkojen maakunnassamme, jossa viranomaistoiminta keskittyy lähinnä muutenkin vain muutamille paikkakunnille.

Mielestämme paikallisten huoli omasta turvallisuudesta on otettava vakavasti. Poliisipalveluiden siirtäminen pois Enontekiöltä heikentää merkittävästi alueen asukkaiden turvallisuutta, eikä sitä tule hyväksyä. Pinta-alaltaan suurella, vaikkakin harvaan asutulla Enontekiöllä on monia erityispiirteitä, joiden vuoksi tuttu, paikallinen poliisipartio on tarpeen. Kyseessä on vilkas rajaliikenteen ja kauttakulun paikkakunta, kasvavine turistimäärineen.

Asian tiimoilta on huomioitava viranomaisten ennestään alhainen lukumäärä Tunturi-Lapin alueella sekä seikka, ettei toisen kunnan alueella toimiva poliisipartio ei ole turvallisuuden kannalta millään lailla järkevää tai ratkaise tilannetta. Jo nykyisellään poliisipartion saapuminen paikalle Lapissa saattaa kestää useita tunteja. Lisäksi omassa kunnassa työskentelevä poliisi tuntee alueensa ja sen asukkaat kaikkein parhaiten.

Me Lapin Keskustanuoret olemme huolissamme turvallisuuden toteutumisesta Lapissa, eritoten Lapin haja-asutusalueilla ja siksi haluammekin tietää, mihin perustuu päätös poliisipartion lakkauttamisesta ja mikä on tästä saatava rahallinen säästö? Ennen kaikkea vaadimme kuitenkin poliisipartion säilyttämistä Enontekiöllä, sillä turvallisuuden tasavertainen tukeminen kaikkialla Suomessa on tulevaisuudessakin tärkeää.

Teemu Haukipuro

Lapin Keskustanuorten puheenjohtaja

Kristiina Niemelä

Lapin Keskustanuorten varapuheenjohtaja


Palaa otsikoihin