Pohjois-Savon uutisjutut, kannanotot sekä blogikirjoitukset

19.10.2018 11.00

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Venla Luttinen liittohallitukseen

VenlaLuttinen

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät timanttista ehdokasta Venla Luttista Keskustanuorten liittohallitukseen. Vesantolainen, 20-vuotias, Luttinen on aktiivinen poliittinen keskustelija ja hän on ammentanut vaikuttajakokemusta niin paikallis- kuin valtakunnantasolta: hän on toiminut kotikuntansa hallituksen varajäsenenä ja opiskelupaikkakuntansa Helsingin Keskustaopiskelijoiden sihteerinä.

-Luttinen on meidän oma Mehtä-Venla! Hän elää metsästä, on luonnonläheinen ja helposti lähestyttävä nuori nainen, joka perehtyy asioihin perusteellisesti ja valtavalla innokkuudella. Hän perustelee kantansa erinomaisesti ja uskaltaa rohkeasti ottaa kantaa erimielisyyksiä pelkäämättä, toteaa Pohjois-Savon Keskustanuorten puheenjohtaja Iina Keinänen.

-Minulle liittohallitus edustaa ennen kaikkea keinoa vaikuttaa asioihin käytännössä, niin järjestön sisällä kuin sen suulla. Suurimmat intohimon aiheeni ovat luonto, koulutus ja avoimuus. Opiskelen metsätieteitä ja koen, että ympäristöosaamisestani olisi hyötyä koko liitolle. Äärimmäisen ajankohtaiset kysymykset liittyen mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja hiilen kiertokulkuun ovat opinnoissani vahvasti esillä, ja näiden aiheiden parissa haluan toimia myös jatkossa, Luttinen avaa näkemyksiään ehdokkuuteen liittyen.

Pohjois-Savon keskustanuorten liittohallitusehdokkaalle avoimuus on arvo, jota hän haluaisi edistää Keskustanuorissa ja erityisesti liittohallitustyöskentelyssä.

-On tärkeää, että jokainen jäsenistössämme tietää, mitä Keskustanuorissa tapahtuu ja mitkä ovat väylät sekä keinot vaikuttaa. Lisäksi meidän viestinnällistä olemista on syytä kehittää edelleen näkyvämmäksi: on kilpailuetu tehdä upeaa työtämme näkyväksi. Nyt jo aloitettu, Keskustanuorten toimijoiden monipuolinen osallistaminen, someviestinnän sisällöntuottajiksi on mielestäni oikeansuuntaista viestinnän kehittämistä ja tätä linjaa tulee jatkaa, Luttinen ynnää.

Venla Luttinen on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2017 ja opiskelee Viikissä metsätieteitä. Parhaillaan hän viettää yliopistosta välivuotta opiskellakseen ammatillista tutkintoa Eerikkilän Urheiluopistossa, tavoitteena valmistua luonto- ja eräoppaaksi. Luttinen pitää erityisen merkityksellisenä kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää yhä joustavammaksi ja saumattomammaksi. Vastakkainasettelu esimerkiksi lukion ja ammatillisen koulutuksen väliltä on saatava haihtumaan: ne on nähtävä toisiaan täydentävänä kokonaisuutena, jotka ovat yhtä arvokkaita, eikä opiskelijoita tule saattaa epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi koulutuksen hinnan tai jatko-opintoihin pyrkimisen suhteen.

Keskustanuorten liittohallitus valitaan Suomen Keskustanuorten liittokokouksessa Seinäjoella 17.-18. marraskuuta.


Palaa otsikoihin