Kannanotot

25.11.2016

Keskustan Paloniemi ja Tiusanen: Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille

Maksutonta raskaudenehkäisyä tulee olla tarjolla kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakialoite, joka vaatii kunnille velvollisuutta tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

Lue lisää


11.11.2016

Poliittiset nuorisojärjestöt: Suomi edelläkävijäksi ilmastotyössä

Suomen on aika tehdä konkreettisia tekoja ilmaston ja ympäristön hyväksi. Poliittiset nuorisojärjestöt rohkaisevat kansanedustajia ottamaan yhden askeleen eteenpäin ja ilmaisemaan tahtonsa julkisista sähkönhankinnoista. Eduskunnan tulee tehdä selkeä periaatepäätös ja linjata julkisiin sähkönhankintoihin vaatimus 100- prosenttisesti uusiutuvasta, kestävyyskriteerit täyttävästä sähköstä

Lue lisää


11.11.2016

Varsinais-Suomen Keskustanuoret: HEVI veroa kevennettävä!

Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittävät hedelmien, vihannesten, kasvisten ja marjojen eli hevi-tuotteiden verotuksen keventämistä. Kaikkia ihmisiä tulisi kannustaa syömään enemmän hedelmiä, vihanneksia, kasviksia ja marjoja. Useissa tutkimuksissa on todistettu säännöllisen ateriarytmin ja täysjyväviljatuotteiden ja hevi-tuotteiden suosimisen ruokavaliossa suojaavan ihmisiä ylipainolta ja lihavuudelta. Täysviljatuotteet ovat suomalaisessa ruokavaliossa usein hyvin edustettuina, mutta hevi-tuotteet eivät.

Lue lisää


8.11.2016

Keskustanuoret: Julkiset sähkönhankinnat 100% uusiutuvaksi

Vanhan, ympäristöä kuluttavan sähköntuotannon aika on ohi. Suomen tulee tehdä periaatepäätös valtion sähkönhankintojen toteuttamisesta 100 prosenttisesti uusiutuvilla sähkön tuotantomuodoilla, jotka täyttävät kansainväliset kestävyyskriteerit. Tavoite on nykyisillä tuotantomäärillä toteuttavissa heti. Kyse on poliittisesta tahdosta, periaatepäätöksestä.

Lue lisää


2.11.2016

Keskustanuorten puheenjohtaja: Energiateollisuus ajaa hiilenharmaata Suomea suurteollisuuden edun nimissä

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi on pettynyt Energiateollisuuden kannanottoon, jossa toimitusjohtaja Jukka Leskelä haukkui hallituksen alustavia suunnitelmia lopettaa kivihiilen polttaminen Suomessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn totesi aamulla julkaistussa haastattelussa Helsingin Sanomissa, että hallitus harkitsee kivihiilen polton kieltämistä energia- ja ilmastostrategiassa.

Lue lisää


29.10.2016

Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret:Tulevaisuus on käsissäsi- tunnista osaamisesi

Me keskustanuoret näemme, että tulevan vuoden kuntavaalit ovat muutosvaalit, monessakin mielessä, sillä kuntien perustehtävä muuttuu radikaalisti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen valtaosin uusille maakunnille tulee korostamaan kotikuntien roolia koulutuspalveluiden, elinkeinopolitiikan ja hyvinvointia tukevien kulttuuri- sekä liikuntapalveluiden saralla. Erityisesti koulutus tulee olemaan uuden mallin mukaisten kotikuntien avaintehtävä, sillä kuntien talouksien suurin budjettiasia tulee jatkossa olemaan sivistyspalveluiden järjestäminen.

Lue lisää


27.10.2016

Helsinki: Lisää demokratiaa Helsinkiin!

Helsingin Keskustanuoret esittävät, että helsinkiläisten päätöksentekoon osallistumista ja kaupunkilaisten demokratiaa tulee lisätä luomalla kaupunginosavaltuustot. Tämä turvaisi paikallisdemokratian toteutumisen sekä kaupunkilaisten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon tulevaisuudessa. Helsinki on liian suuri yksikkö tehokkaan paikallisdemokratian toteuttamisen kannalta.

Lue lisää


25.10.2016

Keskustanuoret: Kokoomusnuoret valmiita uhraamaan suomalaisen ruoantuotannon ja huoltovarmuuden

Keskustanuoret on tyrmistynyt Kokoomusnuorten esityksestä lakkauttaa maataloustuet. Esitys osoittaa täydellistä tietämättömyyttä, yrittäjien halveksuntaa ja välinpitämättömyyttä suomalaisesta maataloudesta ja sen nykyisestä tilanteesta. Maatalousalan toimintaedellytysten turvaaminen on elämän ja kuoleman kysymys Suomen elinkeinoelämän, kansanterveyden ja ruokaomavaraisuuden näkökulmasta.

Lue lisää


24.10.2016

Keskustanuorten liittokokous: Suomeen on saatava energiaministeri

Keskustanuoret ajaa Suomen siirtymistä täysin uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliutta, mikä edellyttää pelkästään uusiutuviin energialähteisiin perustuvan ilmasto- ja energiastrategian skenaarion toteuttamista ja vahvaa energia-asioiden johtamista. Suomeen tarvitaan energiaministeri.

Lue lisää


22.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta ja Suomen Keskustanuoret: Jussi Ylitalo Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Suomen Keskustanuoret esittävät tyrnäväläistä Jussi Ylitaloa Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Lue lisää


Seuraavat