Kannanotot

8.11.2016 10.12

Keskustanuoret: Julkiset sähkönhankinnat 100% uusiutuvaksi

Vanhan, ympäristöä kuluttavan sähköntuotannon aika on ohi. Suomen tulee tehdä periaatepäätös valtion sähkönhankintojen toteuttamisesta 100 prosenttisesti uusiutuvilla sähkön tuotantomuodoilla, jotka täyttävät kansainväliset kestävyyskriteerit. Tavoite on nykyisillä tuotantomäärillä toteuttavissa heti. Kyse on poliittisesta tahdosta, periaatepäätöksestä.

- Keskustanuoret uskovat maailmaan, jossa ympäristö ja elinolot jätetään seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa, kun olemme ne itse saaneet. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei saavuteta automaattisesti, vaan niiden saavuttaminen vaatii rohkeita askeleita, puheenjohtaja Kemppi tiivistää.

Julkisten sähkönhankintojen mittakaava on vuositasolla noin 50 – 70 miljoonaa euroa. Kansainvälisen EKOenergia-ympäristömerkin kestävyyskriteerit takaavat, että sähköntuotannossa on huomioitu ilmasto ja paikalliset ympäristövaikutukset. Näiden kriteerien sisällyttäminen julkisiin sähkönhankintoihin kustantaisi EKOenergian arvion mukaan 700 000 euroa, eli toisi vain noin 1 prosenttiyksikön korotuksen kustannuksiin. Kustannukset voidaan kattaa hallituksen jo budjettiin varaamista kalateille varatun kärkihankkeen varoista.

- Suomen on aika ottaa edelläkävijän asema ilmastotyössä. Periaatepäätös valtion uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetuista sähköhankinnoista näyttäisi esimerkkiä niin yksityisille toimijoille kuin muulle maailmallekin. Suomen tulee tehdä uusiutuvasta energiasta ja energiantuotannon kestävyydestä kilpailuvaltti maailmanmarkkinoilla, Kemppi korostaa.

Keskustanuoret ovat lähettäneet kaikille eduskunnan kansanedustajille postikortit, joiden avulla kansanedustajien on helppo ilmaista tukensa kampanjalle. On tärkeää muistaa, että myös hiljaisuus on kannanotto. Keskustanuoret odottaa kansanedustajilta tahdonvoimaa uudistaa Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa kestävään ja päästöttömämpään suuntaan.

Katso lisää: http://www.keskustanuoret.fi/100prosenttia

 

Lisätietoja:

Hilkka Kemppi

Puheenjohtaja

hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

 

Vilhartti Hanhilahti

Poliittinen suunnittelija

vilhartti.hanhilahti@keskustanuoret.fi


Palaa otsikoihin