Kannanotot

17.10.2016

Nuorisojohtajat: asumistuki sidottava alueen keskivuokraan

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov vaativat muutoksia nykyiseen asumistukijärjestelmään. Puheenjohtajien mukaan asumistuki tulisi sitoa alueen keskivuokriin asuntokohtaisen mallin sijaan. Asumistukijärjestelmän viilauksen lisäksi tarvitaan toimivat asuntomarkkinat ja lisää asuntotuotantoa.

Lue lisää


14.10.2016

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Joensuu-Kuopio junaradan sähköistyksellä elinvoimaa Itä-Suomeen

Pohjois-Karjalan keskustanuoret päättivät syyskokouksessaan vaatia Viinijärvi-Siilijäriilinjärvi ratavälin sähköistämistä. Rataosuuden sähköistämisellä on suuri merkitys itä suomen junaliikenteelle ja sen kehitykselle. Nykyisellään kyseinen väli ei kiinnosta sillä kulkuun joudutaan käyttämään kustannuksiltaan kalliimpia dieselvetureita.

Lue lisää


13.10.2016

Kemppi: Peruskoulujen siirryttävä kahden opettajan luokkahuoneisiin

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi esittää kahden opettajan luokkahuoneisiin siirtymistä kaikissa Suomen peruskouluissa. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa sukupolvien erilaiset oppimiskäsitykset ovat törmäyskurssissa. Sen seurauksena opettajat ovat menettäneet kunnioitustaan ja oppilaat eivät koe opiskeluympäristöä mielekkäänä. Opettajat kokevat työnsä kuormittavaksi ja ovat huutaneet apua esimerkiksi opettajan työolobarometrin tuloksissa 2015.

Lue lisää


5.10.2016

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Työeläkeindeksikeskustelussa huomioitava myös toiset sukupolvet

Karjalainen käsitteli 3.10.2016 pitkässä uutisessaan laajasti ja eri näkökulmista eduskuntaan saapunutta aloitetta työeläkeindeksin muuttamisesta. Jutussa avattiin asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miksi nykyistä järjestelmää ei kannata aloitteen mukaisesti muuttaa. Asiantuntijoiden näkemyksistä huolimatta saman lehden pääkirjoituksessa kannustettiin indeksimuutoksen hyväksymiseen.

Lue lisää


4.10.2016

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret vaatii: Eurooppalaista eläinsuojelulakia on päivitettävä ruokaturvan säilyttämiseksi.

Suomen eläinsuojelulaki on yksi maailman tiukimpia, joka tarkoittaa väistämättä sitä, että kotimaassa tuotettu ruoka on puhtaampaa ja eettisemmin tuotettua, josta usein myös johtuu, että kotimaisilla tuotteilla on korkeampi hinta. Suomi pystyisi kilpailemaan Euroopan markkinoilla, jos koko Unionin alueella olisi samankaltainen eläinsuojelulaki ja siihen liittyvät määräykset, valvonnasta puhumattakaan.

Lue lisää


3.10.2016

Keskustanuoret: Faktat mukaan kotihoidontukikeskusteluun

Keskustanuoret vaativat faktapohjaista keskustelua kotihoidontukeen liittyen. Vuonna 2015 93,1% kotihoidontukea saaneista oli naisia (ei 97% kuten demarinuoret väittävät). Se kenelle tuki maksetaan, ei kumminkaan kerro hoitovastuun jakautumisesta tai kotona lapsiaan hoitavien vanhempien työllisyystilanteesta paljoakaan.

Lue lisää


21.9.2016

Kemppi: Yhteiskuntarauha vaatii poliittista väliintuloa

Viimeaikaiset väkivaltateot ja Suomen vastarintaliikkeen puheet oikeutetusta kurinpalautuksesta Elielinaukion tapahtumien yhteydessä vaativat tänään rauhanpäivänä poliittista väliintuloa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi. Ei ole olemassa sellaista asiaa, joka oikeuttaisi ihmisen kylmäveriseen väkivaltatekoon.

Lue lisää


16.9.2016

Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ongelmat Kokkolan suomalaisessa lukiossa

Kokkolan suomalainen lukio (KSL) aloitti toimintansa muutama viikko sitten ja opiskelijat ja opettajat ovat joutuneet todistamaan lukuisia käytännön ongelmia joihin ei olla kyetty puuttumaan. Ongelmat ovat etupäässä näyttäytyneet resurssien puutteena Yhteislyseon toimipaikassa.

Lue lisää


2.9.2016

Helsingin Keskustanuoret: Jokainen koti on maailman keskipiste

Helsingin Keskustanuoret vaativat, että rakennusmääräyksissä otetaan huomioon kaikki väestöryhmät ja elämänvaiheet. Keskustan eduskuntaryhmä on esittänyt keskustelunavaukseksi 202 ehdotusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi. Yhdessä näistä on esteettömyysmääräyksien lieventäminen. Perusteluissa esitetään, että esteettömyys lisää asuntorakentamisen kuluja merkittävästi.

Lue lisää


24.8.2016

Nuorkeskusta: Hei haloo, UNOHTUIKO NUORISO?

Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto vaativat budjettiriihen neuvottelijoita panostamaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin keinoihin. Nuorten syrjäytymisen kolme näkökulmaa -kannanottosarja toi konkreettisia keinoja, miten syrjäytymistä voi ehkäistä valtion budjettiriihen päätöksissä syyskuussa 2016.

Lue lisää


Edelliset Seuraavat