Vad kan man påverka som kommunal beslutsfattare?

Politiskt beslutsfattande styr kommunernas verksamhet. Kommunens högsta beslutande organ är fullmäktige vars ledamöter utses i allmänna val vart fjärde år av kommunens röstberättigade invånare.

Kommunerna ordnar basservice för sina invånare enligt lag. Basservicen finansieras huvudsakligen med kommunala skatter, statsandelar och serviceavgifter. 

De viktigaste av basservicen är:

  • Undervisnings- och kulturservice, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, bibliotekstjänster och ungdomsarbete.
  • Hälso- och sjukvård, såsom primärvård och specialiserad sjukvård.
  • Socialvård, såsom barnskydd, äldreomsorg och handikappservice.
  • Tekniska tjänster, såsom byggnadstillsyn, miljöskydd, vägbyggande och byggande av annan infrastruktur, vatten- och avfallstjänster

Vem kan ställa upp i kommunalvalet?

Du kan ställa upp i kommunalvalet om du är myndig eller du fyller 18 år senast på valdagen. Din hemkommun ska vara i Finland. Du kan ställa upp som kandidat i din hemkommun.

När ordnas kommunalvalet?

Den egentliga valdagen är på söndag den 13 juni 2021. Förhandsröstningen ordnas i Finland 26.5.-8.6.2021 (två veckor) och utomlands den 2.-5. juni 2021 (fyra dagor).

Är du intresserad av att ställa upp i kommunalvalet?

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

    Alla fält markerade med * är obligatoriska.

    Hemkommun*