Keskustanuorille maatalouspoliittinen linjapaperi

Uutiset tiistai 07.05.2019

Keskustanuorten valtuuskunta kokoontui viikonloppuna Saloon, ja hyväksyi järjestölle uuden maatalouspoliittisen linjapaperin. Maatalouspoliittisia kantoja Keskustanuoret on linjannut paljon jo aiemmin – muun muassa Vihreän talouden ohjelmassa ja Eläinpoliittisessa ohjelmassa – mutta nyt on tehty linjapaperi, jonka näkökulma on maataloudessa.

”Maatalouspoliittinen linjapaperi on kattava ja rohkeasti kantaa ottava linjaus. Kotimainen ruoantuotanto on meille elinehto. Puolueiden ja poliittisten nuorisojärjestöjen on nykyistä selkeämmin tuotava esille omat maatalouspoliittiset tavoitteensa, ja me haluamme olla tässä suuntaa näyttämässä”, linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Keskustanuorten ohjelma lähtee siitä, että tuottaja on yrittäjä. Yrittäjän on saatava tuotteestaan käypä hinta, kohtuullinen korvaus työstään. Tämä ei maatalousalalla tällä hetkellä toteudu.  

”Maatalouden kannattavuuskriisiin on yksi syy, ja yksi ratkaisu – markkinaehtoinen kannattavuus. Maatalouden yrittäjätulot ovat romahtaneet tällä vuosikymmenellä, eikä sitä vajetta voi paikata kertaluontoisilla tukipaketeilla”, linjaa maatalouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Henna Takatalo.

Maatalouspoliittisessa linjapaperissa on kaksi selkeää painotusta: markkinaehtoisen kannattavuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä. Molempiin linjapaperi tarjoaa uusia, konkreettisia toimia, kuten tuottajien suoramyyntimahdollisuuksien lisääminen ja biokaasutuotannon edistäminen.