Aloitteilla piirit ja osastot voivat vaatia Keskustanuorten liitolta kantaa johonkin asiaan tai toimia jonkin asian toteuttamiseksi. Poliittiset ja järjestölliset aloitteet hyväksytään liiton vuosittaisissa kokouksissa, keväällä valtuuskunnassa ja syksyllä vuoden huipentavassa liittokokouksessa. Aloitteisiin pääset tutustumaan Keskustanuorten Moodle-alustalla.