Nuorten hyvinvointi politiikan keskiöön

Uusimaa 20.04.2021

Nuorten syrjäytymisestä ja huonovointisuudesta käydään aina ajoittain julkista keskustelua. Useat vaikuttajat ovat ilmaisseet huolensa nuorten tilanteesta. Erityisesti koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten on todettu lisänneen yksinäisyyttä – koulussa ja opinnoissa jaksaminen on koetuksella. Koronapandemiasta johtuneet rajoitukset ovat myös kurittaneet sellaisia aloja, joissa tyypillisesti työskentelee paljon nuoria. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon ravintola-ala. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kentältä …

Oikeusvaltion kohtalon hetket – eroa Pekka Haavisto!

Joulukuun 15. päivä voi pahimmassa tapauksessa jäädä historiaan todella synkkänä päivänä suomalaisessa oikeusvaltiossa. Hallituksen toimintakyvyn turvaamiseksi ministeri Haaviston luottamuksesta äänestettäessä lähes kaikki hallituspuolueiden edustajat äänestivät ministerin luottamuksen puolesta. Tämä ei missään nimessä tarkoita, että Haavisto olisi menetellyt oikein. Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto on menetellyt lainvastaisesti, vaikka syytettä ei nostettukaan.  On puhuttu siitä, että uhattuna on perustuslakivaliokunnan …

Uudenmaan ja Kaakon Keskustanuoret tukevat Joel Taskilaa Keskustanuorten liittohallitukseen

Keskustanuorten Uudenmaan ja Kaakon piiri kannattavat  Joel Taskilaa Keskustanuorten liittohallitukseen. Taskila opiskelee Lappeenrannassa kansainvälisen markkinoinnin maisteritutkinnossa sekä toimii yrittäjänä opintojen ohella. Taskila lähteekin liittohallitukseen pitämään ääntä suomalaisen yrittäjyyden ja monipaikkaisuuden puolesta. “Yritteliäisyys on minulle tärkeä arvo. Näen, että yrittäjyys on yksi oleellinen tapa, jolla yhteiskuntaa viedään eteenpäin. Tästä syystä erityisesti nuoria pitäisi rohkaista yrittämään entistä …

Uudenmaan Keskustanuoret kannattavat Maria Pulkkaa Keskustanuorten uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi

Uusimaa 09.10.2020

Uudenmaan Keskustanuoret kannattaa Pohjoismaiden Keskustanuorten (NCF) varapuheenjohtaja Maria Pulkkaa Keskustanuorten uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi.Pulkan kokemus ja näkemys Keskustanuorten pohjoismaisista vaikutusmahdollisuuksista ja -verkostoista sekä erityinen kiinnostus Aasian politiikkaa kohtaan ovat erittäin tärkeitä näkökohtia, joiden toivomme tulevina vuosina näkyvän entistä vahvemmin osana Keskustanuorten kv-politiikan linjoja ja niiden eteen tehtävää työtä. ”Marian Aasian tuntemus on saatava Keskustanuorten käyttöön. …

Uudenmaan Keskustanuoret: Sonja Hällfors Uudenmaan Keskustan johtoon

Uusimaa 05.11.2019

Uudenmaan Keskustanuoret kannattavat Sonja Hällforsia Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi. Sonjalla on kyky kuunnella ihmisiä ja suunnata piirin toimintaa ennen kaikkea jäsentensä näköiseksi. Sonja ei halua johtaa omalla henkilökohtaisella agendallaan vaan kuunnellen ja keskustellen. Toivotamme myös tervetulleeksi Sonjan halun tiivistää yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa.  Tämän lisäksi Sonjalla on hyvät visiot esimerkiksi perhepolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, aluepolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan liittyen, …