Uudenmaan ja Kaakon Keskustanuoret tukevat Joel Taskilaa Keskustanuorten liittohallitukseen

Keskustanuorten Uudenmaan ja Kaakon piiri kannattavat  Joel Taskilaa Keskustanuorten liittohallitukseen. Taskila opiskelee Lappeenrannassa kansainvälisen markkinoinnin maisteritutkinnossa sekä toimii yrittäjänä opintojen ohella. Taskila lähteekin liittohallitukseen pitämään ääntä suomalaisen yrittäjyyden ja monipaikkaisuuden puolesta. “Yritteliäisyys on minulle tärkeä arvo. Näen, että yrittäjyys on yksi oleellinen tapa, jolla yhteiskuntaa viedään eteenpäin. Tästä syystä erityisesti nuoria pitäisi rohkaista yrittämään entistä …

Uudenmaan Keskustanuoret kannattavat Maria Pulkkaa Keskustanuorten uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi

Uudenmaan Keskustanuoret kannattaa Pohjoismaiden Keskustanuorten (NCF) varapuheenjohtaja Maria Pulkkaa Keskustanuorten uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi.Pulkan kokemus ja näkemys Keskustanuorten pohjoismaisista vaikutusmahdollisuuksista ja -verkostoista sekä erityinen kiinnostus Aasian politiikkaa kohtaan ovat erittäin tärkeitä näkökohtia, joiden toivomme tulevina vuosina näkyvän entistä vahvemmin osana Keskustanuorten kv-politiikan linjoja ja niiden eteen tehtävää työtä. ”Marian Aasian tuntemus on saatava Keskustanuorten käyttöön. …

Uudenmaan Keskustanuoret: Sonja Hällfors Uudenmaan Keskustan johtoon

Uudenmaan Keskustanuoret kannattavat Sonja Hällforsia Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi. Sonjalla on kyky kuunnella ihmisiä ja suunnata piirin toimintaa ennen kaikkea jäsentensä näköiseksi. Sonja ei halua johtaa omalla henkilökohtaisella agendallaan vaan kuunnellen ja keskustellen. Toivotamme myös tervetulleeksi Sonjan halun tiivistää yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa.  Tämän lisäksi Sonjalla on hyvät visiot esimerkiksi perhepolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, aluepolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan liittyen, …