Helsingin Keskustanuoret

Helsingin Keskustanuoret on poliittinen nuorisojärjestö, jonka toiminnan tarkoitus on kasvattaa nuoria vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan demokraattisin keinoin. Tärkeimmät arvomme ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja sivistys. 

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 15-30-vuotiaat nuoret. Kauttamme pääset oppimaan yhteiskunnallisista asioista, luomaan hyödyllisiä verkostoja ja vaikuttamaan pääkaupungin tulevaisuuteen!

Uutiset

Tapahtumat

Yhteystiedot

Keskustanuorten Helsingin piiri ry
Apollonkatu 11a
00100 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Joonatan Laine
helsinki@keskustanuoret.fi
044 2000 499

Puheenjohtaja
Matvei Ivanov
puh. 044 0624626
matvei.ivanov@edu.hel.fi

Varapuheenjohtaja
Laura Syri

Johtokunnan jäsenet
Jade Myllykangas
Valtteri Markula
Ville Iissalo
Veera Savonen
Veeti Haapalehto

Helsingin Keskustanuorilla on käytössä WhatsApp-ryhmä. Jos haluat mukaan keskusteluun pyydä toiminnanjohtajaa liittämään sinut.

Helsingin Keskustanuorilla on yhteensä 6 jäsenosastoa: Itä-Helsingin, Kallion, Keski-Helsingin, Länsi-Helsingin, Mitten r.f ja NKL:n Rööperin osastot. Osastot toimivat niin alueellisesti, kuin myös teemaperustaisesti. 

Itä-Helsingin Kes­kus­ta­nuo­ret (kan­sain­vä­li­nen-ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen teemaosasto) 

puheenjohtaja
Valtteri Markula

Kallion Kes­kus­ta­nuo­ret (kulttuuri- ja lii­kun­ta­pai­not­tei­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Jade Myllykangas jade.myllykangas@hotmail.fi
p. 0451304533

Kes­ki-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret

puheenjohtaja
Veera Savonen

Län­si-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret 

puheenjohtaja
Sonja Lautamatti

Kes­kus­ta­nuor­ten Mitten r.f. (ruot­sin­kie­li­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Miika Jauhiainen

NKL:n Rööperin osasto

puheenjohtaja
Joonatan Laine