Helsingin Keskustanuoret

Helsingin Keskustanuoret on poliittinen nuorisojärjestö, jonka toiminnan tarkoitus on kasvattaa nuoria vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan demokraattisin keinoin. Tärkeimmät arvomme ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja sivistys. 

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 15-30-vuotiaat nuoret. Kauttamme pääset oppimaan yhteiskunnallisista asioista, luomaan hyödyllisiä verkostoja ja vaikuttamaan pääkaupungin tulevaisuuteen!

Uutiset

Tapahtumat

Yhteystiedot

Keskustanuorten Helsingin piiri ry
Apollonkatu 11a
00100 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Aleksi Sipilä
helsinki(a)keskustanuoret.fi
aleksi.sipila(a)keskustanuoret.fi
044 9857 176

Puheenjohtaja
Sonja Lautamatti
puh. +358405343975
sonja_lautamatti@hotmail.com

Varapuheenjohtaja
Joonas Paavilainen

Johtokunnan jäsenet
Roosa Grönberg
Olivia Löytänen
Maria Pulkka
Eemil Rauhala
Kawa Semmo
Miina-Maija Simonen

Helsingin Keskustanuorilla on käytössä WhatsApp-ryhmä. Jos haluat mukaan keskusteluun pyydä toiminnanjohtajaa liittämään sinut.

Helsingin Keskustanuorilla on yhteensä 6 jäsenosastoa: Itä-Helsingin, Kallion, Keski-Helsingin, Länsi-Helsingin, Mitten r.f ja NKL:n Rööperin osastot. Osastot toimivat niin alueellisesti, kuin myös teemaperustaisesti. 

Itä-Helsingin Kes­kus­ta­nuo­ret (kan­sain­vä­li­nen-ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen teemaosasto) 

puheenjohtaja
Joonas Paavilainen

Kallion Kes­kus­ta­nuo­ret (kulttuuri- ja lii­kun­ta­pai­not­tei­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Miina-Maija Simonen

Kes­ki-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret

puheenjohtaja

Län­si-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret 

puheenjohtaja
Sonja Lautamatti

Kes­kus­ta­nuor­ten Mitten r.f. (ruot­sin­kie­li­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Miro Marjamäki

NKL:n Rööperin osasto

puheenjohtaja
Aleksi Sipilä