Helsingin Keskustanuoret

Helsingin Keskustanuoret on poliittinen nuorisojärjestö, jonka toiminnan tarkoitus on kasvattaa nuoria vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan demokraattisin keinoin. Tärkeimmät arvomme ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja sivistys. 

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 15-30-vuotiaat nuoret. Kauttamme pääset oppimaan yhteiskunnallisista asioista, luomaan hyödyllisiä verkostoja ja vaikuttamaan pääkaupungin tulevaisuuteen!

Uutiset

Tapahtumat

Yhteystiedot

Keskustanuorten Helsingin piiri ry
Apollonkatu 11a
00100 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Joonatan Laine
helsinki@keskustanuoret.fi
044 2000 499

Puheenjohtaja
Jade Myllykangas
puh. 045 130 4533
jade.myllykangas@hotmail.fi

Varapuheenjohtaja
Miika Remes

Johtokunnan jäsenet
Ville Iissalo
Abdihamiid Ismail
Miila Leisiö
Aliina Puustinen
Veera Savonen

Helsingin Keskustanuorilla on käytössä WhatsApp-ryhmä. Jos haluat mukaan keskusteluun pyydä toiminnanjohtajaa liittämään sinut.

Helsingin Keskustanuorilla on yhteensä 7 jäsenosastoa: Itä-Helsingin, Kallion, Keski-Helsingin, Länsi-Helsingin, Mitten r.f, Pohjois-Helsingin ja NKL:n Rööperin osastot. Osastot toimivat niin alueellisesti, kuin myös teemaperustaisesti. 

Itä-Helsingin Kes­kus­ta­nuo­ret (kan­sain­vä­li­nen-ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen teemaosasto) 

puheenjohtaja
Valtteri Markula

Kallion Kes­kus­ta­nuo­ret (kulttuuri- ja lii­kun­ta­pai­not­tei­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Abdihamiid Ismail
s. abdihamiidismail(at)gmail.com
p. 0405838081

Kes­ki-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret

puheenjohtaja
Sakari Tuomisto

Län­si-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret 

puheenjohtaja
August Halonen

Kes­kus­ta­nuor­ten Mitten r.f. (ruot­sin­kie­li­nen teemaosasto)

puheenjohtaja
Miika Jauhiainen

Poh­jois-Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuo­ret (työllisyys- ja yrit­tä­jä­pai­not­tei­nen osasto) 

puheenjohtaja
Jade Myllykangas

NKL:n Rööperin osasto

puheenjohtaja
Eeva Kärkkäinen