Helsingin uutiset


Tapahtumat

Helsingin Keskustanuorten piirin syyskokous

Helsinki 16.11.2023

Keskustanuorten Helsingin piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 16.11.2023 klo 18 puoluetoimisto Apollolla (Apollonkatu 11A, 00100 Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisätietoa: Aleksi Sipilä (aleksi.sipila@keskustanuoret.fi / +35844 9857176)

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Ruokaa nälkäisille opiskelijoille!

Helsinki 15.11.2023

Opiskelijaruoan tarkoitus on tarjota terveellinen ja ravitseva ateria opiskelijoille. Toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijaruokailuiden järjestämisen käytännöt ovat kuitenkin erittäin kirjavia. Ruoan hinnan noustessa ruoka-annosten kokoa on alettu yhä useammin rajoittamaan. Opiskelijat ovat ruokailutottumuksiltaan ja energiankulutukseltaan erittäin moninainen joukko, jonka ruokailun ahtaminen samaan ruoka-rajoitukseen on väärin. Esimerkiksi aktiivisesti urheilevalla nuorella energiantarve voi olla merkittävästi keskimääräistä nuorta …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Avoimien korkeakouluopintojen pitää oikeuttaa opintotukeen, jos opintopisterajat täyttyvät

Helsinki 15.11.2023

Ensikertalaiskiintiön myötä alan vaihtaminen on paljon vaikeampaa kuin ennen. Olisi siis oikeus ja kohtuus, että avoimet korkeakouluopinnot oikeuttaisivat opintotukeen ja opiskelijakorttiin, mikäli opintopisterajat täyttyisivät. Riittävä tahti olisi viisi (5) opintopistettä tukikuukautta kohti. Nämä tukikuukaudet toki vähennettäisiin kokonaistukimäärästä. Helsingin Keskustanuoret vaativat aktiivisia toimia muutoksen edistämiseksi. Lisätietoa: helsinki@keskustanuoret.fi tai uusimaa@keskustanuoret.fi

Helsingin Keskustanuoret esittävät Valtteri Markulaa liittohallitukseen

Helsinki 15.11.2023

Helsingin Keskustanuoret esittävät helsinkiläistä Valtteri Markulaa Keskustanuorten liittohallitukseen kaudelle 2024-2025. Markula opiskelee  kätilötyötä Metropolia Ammattikorkeakoulussa viimeistä lukukautta.  ”Keskustan pitkä hallitustaival on kaventanut entisestään sekä puolueorganisaation että jäsenistön vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia puolueen harjoittamaan politiikkaan. Oppositioasema tarjoaa Keskustanuorille mahdollisuuksia vallata kaventunutta elintilaa takaisin, mutta vain jos meillä on pokkaa käyttää tilaisuus härskisti hyväksi ja sanomamme on hyvinsanoitettua ja …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Helsingin korotettu asumistuen kuntaryhmä säilytettävä

Helsinki 15.11.2023

Asumistuen kuntaryhmiin on ryhmitelty eri kunnat niiden asumiskustannusten mukaan siten, että korkeammat asumiskustannukset voidaan ottaa huomioon asumistukea myönnettäessä. Petteri Orpon hallitus on poistamassa Helsingiltä oman korotetun asumistuen kuntaryhmän ja yhdistämässä sen muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa samaan kuntaryhmään, vaikka asumiskustannukset Helsingissä ovat selvästi muuta pääkaupunkiseutua korkeammat.  Hyvä asuntopolitiikka edellyttää sitä, että eri tuloluokkia edustavat asukkaat eivät …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Suomeen opintolainan huoltajahyvitys

Helsinki 15.11.2023

Suomen syntyvyys on ollut jo pitkään laskussa, ja hedelmällisyysluku oli viime vuonna pienin koko mittaushistorian aikana: 1,32. Samaan aikaan suomalaiset toivovat saavansa perhebarometrin mukaan keskimäärin kaksi lasta elämänsä aikana. Syntyvyyspolitiikassa onkin tarkasteltava syitä siihen, miksi suomalaiset eivät pääse toivomaansa lapsilukuun. Samaan aikaan Suomessa opiskelijoiden velkaantuminen on kasvanut merkittävästi, ja opintolainojen korot ovat kasvaneet huomattavasti. Keskimääräisellä …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Ensimmäisestä lapsesta saatavaa lapsilisää korotettava

Helsinki 15.11.2023

Suomen syntyvyys on ollut jo pitkään laskussa, ja hedelmällisyysluku oli viime vuonna pienin koko mittaushistorian aikana: 1,32. Samaan aikaan suomalaiset toivovat saavansa perhebarometrin mukaan keskimäärin kaksi lasta elämänsä aikana. Syntyvyyspolitiikassa onkin tarkasteltava syitä siihen, miksi suomalaiset eivät pääse toivomaansa lapsilukuun. Yhdeksi syntyvyyden laskun syistä on tunnistettu se, että lasten hankinta on myöhentynyt. Ensisynnyttäjän keski-ikä on …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Työuupumus tunnistettava sairauspäivärahaan oikeuttavaksi diagnoosiksi

Helsinki 15.11.2023

Lievää työuupumusta potee jopa 25% suomalaisista, ja vakavaa 10%. Kela pitää työuupumusta lähtökohtaisesti työpaikalla hoidettavana ongelmana ja työuupumus-diagnoosi ei tämän vuoksi oikeuta Kelan sairauspäivärahaan. Monet työnantajat vetoavat Kelan linjaan, eivätkä välttämättä maksa uupuneelle palkkaa poissaolon ajalta, mikä nostaa kynnystä hoitaa uupumusta tarvittavissa määrin. Sairausloman aikaisen toimeentulon turvaamiseksi työuupumus luokitellaan usein muilla diagnooseilla esimerkiksi mielenterveysongelmiksi tai …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Vammaisasiavaltuutettu Suomeen

Helsinki 15.11.2023

Vammaiset tarvitsevat lakien toteuttamista puolustamaan vammaisasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa ja valvoo, että lainmukaiset oikeudet toteutuvat. Kaikesta itse huolehtiminen on raskasta ja aikaa vievää. Kaikilla vammaisilla/vammautuneilla ei voimavarat tähän riitä. Suomessa on useita muita asiavaltuutettuja olemassa, ei kuitenkaan yhtä tahoa, joka puolustaisi vammaisten oikeuksia ja lakien toteuttamista ilman syrjintää. …

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret: Inkluusio ilman resursseja on heitteillejättö

Helsinki 15.11.2023

Pisa-tulokset ovat romahtaneet ja suomalainen opetusjärjestelmä on kriisissä. Opetussuunnitelmaa on muutettu liian tiuhaan tahtiin ja opettajat ovat tyytymättömiä tähän. Erityisesti vaatimus inkluusiosta, siten että erityisluokkia karsitaan ja kaikki laitetaan samalle luokalle, on haitallista, jos resursseja ei lisätä. Tarvitaan tukea luokkiin sekä erityisjärjestelyjä niitä tarvitseville. Inkluusio ei voi olla säästökeino. Opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä …