Keskustanuorten valtuuskunta: Euroopan unionista on tehtävä globaali suurvalta

Uutiset torstai 09.05.2019

Euroopan unioni on taitekohdassa ja tulevaisuuden kannalta keskeinen tehtävä on päättää suunta, johon unionia lähdetään kehittämään. Keskustanuorten mielestä unionista on luotava ihmisoikeuksia, ylisukupolvisuutta ja ympäristöä puolustava, globaali suuri voima.

Ylisukupolvisuuden on oltava Euroopan tulevaisuuden keskiössä. Tietoa ja taitoa on pystyttävä siirtämään tuleville sukupolville ja nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon. Nuoremmilla sukupolvilla on kykyä nähdä asiat toisin ja kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja. Euroopan unionin on ajettava ylisukupolvisuutta globaalisti etenkin paikallisessa vaikuttamisessa ja rauhantyössä.

Yhteistyötä on syvennettävä muiden alueiden kanssa, etenkin Afrikan kanssa.Euroopan unionin tulee tehdä parempaa, vahvempaa ja toimivampaa yhteistyötä afrikkalaisten toimijoiden kanssa edistääkseen taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Afrikan unioni on EU:lle luonteva kumppani yhteistyön tiivistämiseen.

Keskustanuoret vaatii, että Euroopan unionin on otettava johtava asema ihmisoikeuksien, länsimaisten arvojen ja oikeusvaltion puolustajana myrskyisässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa länsimaisia perusarvojamme uhataan usealta suunnalta.

Monissa maailman kolkissa tasa-arvo ja ihmisoikeudet eivät ole valmiita. Vähemmistöjen, lasten, naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien eteen on tehtävä työtä kauaskantoisesti. Sivistys, valistuneisuus ja koulutus ovat avainasemassa ihmisoikeuksien edistämisessä. Myös toimivan kauppapolitiikan avulla voimme edistää ihmisoikeuksia esimerkiksi eettisen ulkomaankaupan avulla.

Euroopan unionia on uudistettava rankalla kädellä seuraavien vuosien aikana, jotta se hitsautuisi uudelleen yhteen. Eurooppa on meidän kotimme. Meidän on puolustettava omia arvojamme sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan.

Lisätietoja:

Suvi Mäkeläinen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
suvi.makelainen(a)keskustanuoret.fi

Joonas Soukkio
Keskustanuorten kansainvälisten asioiden sihteeri
+358 40 722 2231
soukkio.joonas(a)gmail.com