Tukea vapaaehtoiseen monimuotoisuuden turvaamiseen

Uutiset keskiviikko 15.05.2019

Hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) mukaan luonnon monimuotoisuuden katoaminen on tällä hetkellä nopeampaa kuin ikinä ennen. Monimuotoisuuden katoaminen voi olla jopa ilmastonmuutosta kohtalokkaampi prosessi. Sen takia tarvitaankin sekä kansallisella että globaalilla tasolla konkreettisia keinoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kasvattamiseksi. Keskustanuoret esittää kahta keinoa monimuotoisuuden turvaamiseksi: sademetsien hakkuista on päästävä eroon ja kansallisesti vapaaehtoisten suojeluohjelmien rahoitusta on kasvatettava.

”Puunkäyttö kasvaa maailmassa jatkuvalla tahdilla ja tämä tarkoittaa myös painetta hakkuumäärien kasvattamiseen. Vaikuttaa siltä, ettei kotimaisessa hakkuukeskustelussa nähdä metsää puilta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on parempi maltillisesti kasvattaa kestäviä hakkuita Suomessa kuin vetää sademetsiä paljaaksi. Monimuotoisuuden kannalta erityisen huolestuttavaa on sademetsien suuret hakkuut ja tämän estämiseksi tarvitaan laajaa eurooppalaista yhteistyötä”, Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen linjaa.

Myös yksi hallitustenvälisen luontopaneelin suurimmista huolista oli tropiikin alueen metsien hakkuut.  Sademetsien hakkuiden lopettamisen ohella monimuotoisuuden suojeluun on panostettava myös Suomessa. Keskustanuoret on jo eduskuntavaalitavoitteissaan linjannut, että metsien suojeluun on saatava lisärahaa samassa suhteessa hakkuiden lisäämisen kanssa.

”Olemme jo aiemmin vaatineet METSO-rahoituksen turvaamista. Metsiensuojelun lisäksi valtion on kannustettava maanomistajia kosteikkojen perustamiseen nykyistä voimakkaammin. Tämä on tärkeä toimi monien vesikasvien ja vesilintujen elinympäristön turvaamiseksi. Nämä kirjaukset on saatava hallitusohjelmaan”, Mäkeläinen paaluttaa. 

Lisätietoja:

Suvi Mäkeläinen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
suvi.makelainen(a)keskustanuoret.fi