Jokos teillä on pulla uunissa?

Blogit tiistai 22.10.2019

Syntyvyys Suomessa on laskenut tasaiseen tahtiin. On useita syitä, miksi nykyisin ei haluta perustaa lapsiperhettä. Keskeneräiset opinnot, määräaikainen työsuhde tai puolison puuttuminen luovat olosuhteet, joihin ei välttämättä haluta lapsia. Meillä on kuitenkin myös useita tahattomasti lapsettomia. Heille lapsettomuus ei ole oma valinta.

”No jokos teille on tulossa perheenlisäystä?” Utelut ja vatsaan taputtelut satuttavat aina, jos taustalla on tahatonta lapsettomuutta syystä tai toisesta. Meidän tuleekin luoda yhteiskuntaa, jossa kenenkään ei tarvitse tuntea syyllisyyttä tai stressiä siitä, ettei täytä ympärillä olevia odotuksia.

Seuraavat teot tahattomasti lapsettomien hyväksi ovat laissa säädettäviä. Lapsettomuushoidot tulee saada aidosti polikliniikkamaksujen hintaisiksi. Nykyisin lapsettomuushoidot maksavat julkisenkin terveydenhuollon piirissä jopa tuhansia euroja. Tällainen järjestelmä tekee lapsien saamisesta taloudellisen kysymyksen, mitä se ei saa olla.

Tutkimuksissa on todettu, että hoitojen onnistumisen todennäköisyys kasvaa vielä viidennellä kerralla. Nykyisin julkisesti rahoitettuja hoitokertoja on kuitenkin vain kolme. Meidän tulee tukea sitä, että jokainen saa täyden mahdollisuuden hoitojen suhteen ja sen vuoksi julkisesti rahoitettujen hoitokertojen määrä tulee nostaa kolmesta viiteen.

Annetaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet lapsen saantiin taloudellisista resursseista riippumatta.

Reetta Junttila
Keskustanuorten varapuheenjohtaja