Nuorten ääni kuuluviin myös valtuustoissa

Uutiset maanantai 04.11.2019

Kuntaliiton kehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen otti tänään kantaa nuorisovaltuutettujen puheoikeuteen kunnanvaltuustoissa Kuntalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (Kuntalehti 4.11.2019). Sallinen haluaa rajata puheoikeuden vain valtuutetuille. Tällä hetkellä yli puolessa kunnista nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustojen kokouksissa. 

”Viime vuosina on otettu hyviä askeleita kohti nuorten parempaa kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot on saatu lähes joka kuntaan, ja niille on myös annettu vahvempaa asemaa kuntapolitiikassa. Tätä kehitystä pitää jatkaa, eikä peräpeiliin vilkuilulle pidä antaa sijaa. Nuoria pitää kuulla nykyistä enemmän, ei yhtään vähemmän”, vaatii Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen

Suuri osa kunnallisesta päätöksenteosta koskee suoraan nuoria: kunnat päättävät muun muassa koulutuksesta, terveydenhuollosta sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista. Silti nuoret jäävät usein kuntapolitiikassa paitsioon, sillä alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta eikä mahdollisuutta asettua itse ehdolle. 

”Puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa on erittäin perusteltu, kuten myös Kuntaliiton omassa hallintosääntömallissa todetaan. Nuoret ovat erityisryhmä, koska he eivät voi valita oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon”, toteaa puheenjohtaja Markkanen. 

Nuorten kiinnostus vaikuttamiseen on huolestuttavan alhaista, eikä vaikuttamisväylien rajoittaminen ainakaan helpota tilannetta. Keskustanuoret kannattaa nuorisovaltuustojen aseman vahvistamista kuntapolitiikassa, sekä äänioikeusikärajan laskemista 15 vuoteen kaikissa vaaleissa.

Lisätietoja: