Uskonnot ja elämänkatsomustieto uuteen yhteiseen oppiaineeseen

Uutiset tiistai 14.01.2020

Keskustanuoret tervehtii ilolla keskustelua katsomusaineiden tulevaisuudesta. Tarve maailmanselitysten ja katsantokantojen vuoropuhelulle on suurempi kuin aikoihin.

Viime viikolla opetusministeri Li Andersson kertoi haluavansa uudistaa uskonnonopetusta mahdollistamalla osallistumisen elämänkatsomustiedon opetukseen heille, jotka kuuluvat johonkin uskontokuntaan. Keskustanuoret tukee opetusministeriä uudistusaikeissa, mutta haluaa viedä uskontoihin liittyvän opetuksen askeleen edistyksellisempään suuntaan.

”Tunnistamme puutteet niin uskonnon kuin elämänkatsomustiedon opetuksessa emmekä halua jaotella ihmisiä elämänkatsomuksen perusteella. Mielestämme nyt on aika siirtyä uskontojen ja elämänkatsomustiedon erillisestä opetuksesta yhteen, kaikille yhteiseen oppiaineeseen. Pelkkä siirtymä elämänkatsomustietoon ei riitä”, toteaa puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Uudessa oppiaineessa aiheina olisivat uskonnot, uskontotiede yleisesti, muut elämänkatsomukset, etiikkaan liittyvät kysymykset sekä soveltuvin osin myös filosofia. Ylen kyselyn perusteella 70 prosenttia suomalaisista on yhteisen oppiaineen kannalla. Keskustanuoret vaatii, että myös Keskustan eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti uskonnonopetuksen uudistamiseen.

”Nykymaailmassa eri uskontojen ja elämänkatsomusten tunteminen korostuu – myös meillä Suomessa. Sujuva yhteistyö onnistuu paremmin, kun kykenee aidosti ymmärtämään toista ihmistä maailman- ja elämänkatsomuksesta riippumatta”, Markkanen korostaa.

Keskustanuoret hyväksyi nykyisen kannan liittokokouksessaan Savonlinnassa syksyllä 2019.

Lisätietoja: