Keskustalaista ilmastopolitiikkaa voi tehdä ilman turvetta

Blogit keskiviikko 22.01.2020

Ilmastonmuutos on lähitulevaisuuden suurin haaste koko ihmiskunnalle. Siksi Keskustanuoret on linjannut tavoiteohjelmassaan ilmastonmuutoksen torjunnan olevan järjestön tärkein poliittinen tavoite.

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt ottivat tänään kantaa ja vaativat turpeen poltosta luopumista vuosikymmenen loppuun mennessä. Turpeen energiapoltto tuottaa päästöjä jopa kivihiiltä enemmän. Kun kivihiilestä ollaan luopumassa Suomessa vuoden 2029 loppuun mennessä, on samalla aikataululla luontevaa luopua turpeen poltosta.

Turvetuotannon työllistävät vaikutukset ovat kiistattomat. Turvetalous on tuonut paljon hyvinvointia maaseudulle. Kiistatonta on myös se, että turpeen nostosta aiheutuu ympäristöhaittoja ja poltosta ilmastohaittoja. Ilmastohaasteeseen vastatessa on vain realismia määrittää päivämäärä viimeisille turpeentuprutuksille.

Vaikka turve onkin kotimainen energianlähde ja voi korvata kivihiilen polttoa, eivät sen ilmastovaikutukset ole juurikaan pienemmät, päin vastoin turpeesta voi päästä ilmakehään jopa enemmän hiilidioksidia. Haittaa koituu myös ympäristölle. Haittoja pystytään toki pienentämään ojituksella ja vesiensuojelurakenteilla, mutta ekosysteemeille ja vesistöille on päässyt koitumaan vakavia haittoja, eikä turpeennostosoiden ennallistaminen onnistu helpolla.

Turpeesta luopuminen tulee totta kai korvata sekä työpaikkojen osalta että energiantuotannossa. Keskustanuoret luottaa liittokokouksessa päätetyn kantansa mukaisesti, että uusiutuva energiantuotanto, biotalous ja cleantech työllistävät jatkossa myös maaseudulla eikä turvetuotannon loppumisesta aiheudu vakavia ongelmia isoille turvetuotantomaakunnille. 

Euroopan unionin Green Dealissa, vihreän kehityksen ohjelmassa, on luvattu sekä vahvoja ilmastotoimia että niiden toteuttamista oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ja sadan miljardin euron rahasto takaavat mahdollisuudet korvata elinkeinoille aiheutuvia haittoja ja ohjata sekä kouluttaa ihmisille turvallinen siirtymä vihreän talouden aikakauteen.

Turpeen energiapoltosta tullaan luopumaan, se on selvä asia ja syytä tunnustaa. Oleelliset kysymykset ovatkin Keskustan leipälajia: Miten siirrymme kestävään kiertotalouteen? Miten hyödynnämme uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi? Kestävä kiertotalous tulee olemaan myös nykyisten turvealueiden mahdollisuus. Turpeella tulee edelleen olemaan paikkansa maatalous- ja puutarhakäytössä sekä viherrakentamisessa. 

Siirtymävaihetta energiaturpeesta kestävään biotalouteen voidaan tukea esimerkiksi Green Dealin tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Maaseudun elinvoimalle on paljon muitakin mahdollisuuksia kuin turve.

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja